(23kB)
strona główna

Markus Schirner
TECHNIKI ODDYCHANIA
Techniki wdłużające oddech (i życie)

(wyd. orygin.: 2000)


Tytuł oryginału:

Atemtechniken. Ubungen fur einen langeren Atem

Tłumaczenie z języka niemieckiego:

Monika Dziedzic

Projekt okładki:

Barbara Bołoz

Korekta i łamanie:

Ryszard Liebich - Wydawnictwo „KOS"

ISBN 83-89375-13-3

Copyright © 2000 Schirner Verlag, Darmstadt, Erste Auflage Copyright O for polish edition by Wydawnictwo „KOS", 2003

Wydawca:

Wydawnictwo „KOS"

ul. Agnieszki 13, 40-110 Katowice

tel./fax 258-40-45, 258-27-20; tel. 258-26-48

e-mail: kos@kos.com.pl

http://www.kos.com.pl

 


SPIS TREŚCI:

Przedmowa

1) Wprowadzenie
Krótko o oddechu
Wskazówki do praktycznego stosowania techniki oddychania
Oddech
Oddychać nosem czy ustami?
Zalecenia dla początkujących
Prana
Pranayama
  Faza wydechu (recaka)
  Faza wdechu (puraka)
  Faza zatrzymania w sobie oddechu (kumbhaka)
  Postawa ciała
  Oczy podczas oddechu
  Język podczas oddechu
  Oczyszczanie dróg oddechowych
  Oczyszczanie nosa podczas kataru
  Miejsce do ćwiczeń
  Jak liczyć oddechy podczas ćwiczeń?
  Cel pranayamy

2) Proste techniki oddechowe
Ziewanie
Wydech
Wczuj się w oddech
Odnajdź ciszę
Wsłuchaj się w oddech
Oddychanie brzuchem - poczuj przeponę
Oddychanie brzuchem - stań u bramy życia
Oddychanie brzuchem i obserwacja punktu
Oddychanie pulsacyjne
Równowaga emocjonalna
Regeneracja

3) Medytacyjne techniki oddechowe
Oddychanie porami skóry
Oddychanie techniką zen
Energetyzacja
Oddychanie światłem
Oddychanie zdrowiem
Oddychanie barwami
  Znaczenie kolorów
Oddychanie czterema żywiołami
  Żywioł ognia
  Żywioł powietrza
  Żywioł wody
  Żywioł ziemi
  Znaczenie żywiołów
Oddychanie światłem czakr

4) Techniki oddechowe dla zaawansowanych
Otwórz trzecie oko
Oddychanie obustronne
Oczyszczanie płuc
Wydłużanie oddechu
Turbooddychanie - Udraźnianie i oczyszczanie płuc
Schłodzony oddech
Oddychanie Mulabhanda, czyli energia pod kontrolą
Trójoddychanie
Oddychanie, które odmładza
Intensywne oddychanie zdrowiem
Oddychanie czakram
  1. Pierwsza czakra (korzenia)
  2. Druga czakra (pępka)
  3. Trzecia czakra (splotu słonecznego)
  4. Czwarta czakra (serca)
  5. Piąta czakra (gardła)
  6. Szósta czakra (międzybrwiowa, trzecie oko)
  7. Siódma czakra (koronna/szczytu głowy)
  Dźwięki lub pieśni budzące czakry
  Przyporządkowanie barw oddechowych do sylab
Oddychanie spółgłoskami i samogłoskami
  Samogłoski i spółgłoski - wymowa, zakres działania i zastosowanie w oddychaniu
Oddech miecha kowalskiego
Oddech wahadłowy
Oddychanie Kevali
Oddech połączony – rebirthing

5) Przyporządkowanie technik oddechowych do zakresu ich działania

O autorze

Markus Schirner, urodzony w 1957 roku, od dwudziestu lat intensywnie zajmuje się tajemnicami nauki i kultury. W kręgu jego szerokich zainteresowań znalazły się już koncepcje alternatywne, istniejące paradygmaty, zapomniane już dziś kultury i wymarłe cywilizacje. Poza wydawnictwem i księgarnią, których profil pokrywa się z powyższymi zagadnieniami, prowadzi także kursy tarota i wahadlarstwa, podczas których dzieli się z uczniami swoim bogatym doświadczeniem w tych dziedzinach. Od 1997 roku jest również nauczycielem Falun Gong - niedawno odkrytej techniki, będącej prekursorem QiGong. Jej ćwiczenia, równoważąc duszę i ciało, mają jednakowy wpływ zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne.

O książce

Czynność oddychania wiąże nas z życiem i światem. Włączenie świadomości w przebieg tego niedostrzeganego zazwyczaj procesu pozytywnie wpływa zarówno na świat materii, jak i ducha. Przedstawione w książce ćwiczenia oddechowe służą nie tylko poprawie samopoczucia, ale przede wszystkim odbudowie wzajemnych powiązań pomiędzy oddechem, ciałem a świadomością. W przypadku choroby mogą natomiast mieć działanie odciążające, rozluźniające i wzmacniające. Inne korzyści wypływające z nich dla ćwiczącego to szersza emisja jego pozytywnych energii do otoczenia oraz odkrycie drogi do stanu, w którym będzie on w pełni świadomy samego siebie i wszystkich wykonywanych przez siebie czynności.

Książka ta zawiera liczne wskazówki i opisy technik oddychania, a także ćwiczenia na wydłużenie oddechu, wywodzące się ze wschodniej Azji i zachodniej Europy. Poprzez świadome wydłużenie swojego oddechu wspomożesz zarówno swoją psychikę, jak i ciało.

Przedmowa

W książce tej przedstawiam liczne techniki świadomego oddychania. Wybrałem przy tym te, które są przeznaczone dla każdego i łatwe do zapamiętania, jako że nie wymagają ani specjalnej kondycji fizycznej, ani znajomości jogi.

Podane tu ćwiczenia oddechowe służą nie tylko poprawie samopoczucia, ale przede wszystkim odbudowie wzajemnych powiązań pomiędzy oddechem, ciałem a świadomością. W przypadku choroby mają działanie harmonizujące, prowadzą do rozwoju samoświadomości i szerszej emisji pozytywnych energii do otoczenia. Ponadto regularnie stosowane prowadzą do stanu, w którym to Ty panujesz nad świadomością, a nie ona nad Tobą.

Książka jest pełnym wskazówek podręcznikiem, w którym chciałem pokazać praktyczną stronę kontroli swojego procesu oddychania.

Świadomie rezygnuję w niej z przedstawiania naukowej teorii oddychania i jej przebiegu z punku widzenia chemicznego, anatomii ciała i specjalnych funkcji płuc. Na ten temat dostępnych jest mnóstwo specjalistycznych pozycji, które można znaleźć w sporządzonym przeze mnie załączniku.

Na koniec życzę Ci przyjemnej lektury i długiego oddechu!

Markus Schirner

Jest tylko jeden człowiek,
który może odmienić Twoje życie: Ty sam.

Życie każdego z nas zaczyna się wraz z pierwszym wciągnięciem do pluć powietrza, a kończy ostatnim, głębokim wydechem.

Pomiędzy nimi są miliony oddechów, które na wszystkie możliwe sposoby oddziałują na nasze życie.

Oddech kontroluje ciało, zaś ciało kontroluje oddech, a cały ten proces odbywa się poza naszą świadomością.

Oddech ma wpływ na wszystkie funkcje zachodzące w organizmie.

 

Panuje nad nami.

 

Ale tylko dopóty, dopóki my nie nauczymy się panować nad nim - wtedy może nam pomagać we wszystkich życiowych sytuacjach.

To oddech ma zdolność harmonizowania wszystkich funkcji naszego ciała.

To oddech może leczyć.

To oddech może przynosić wyzwolenie duszy.

To oddech może pozwolić nam poznać samych siebie.

To oddech może pokazać nam Boga i kosmos, po czym nas z nimi połączyć.

Odetchnijmy więc głęboko i stańmy się wolni!dalej


strona główna
(23kB)