(23kB)
strona główna

 

Traktat o kamieniu filozoficznym

Michał Sędziwój

 

Z łaciny przełożył oraz wstępem i komentarzami opatrzył

Roman Bugaj

 

Wydanie pierwsze

PWN

Warszawa 1971

Ryc. 1. Michał Sędziwój. Kopia wykonana z oryginału przez J.C. de Reinspergera w 1763 roku.

WSTĘP

I. Alchemia przed i w czasach Sędziwoja

1. Alchemicy i ich teorie.
2. Pseudo-Geber i jego nauka.
3. System Paracelsusa.

II. Michał Sędziwój - życie i dzieła

1. Życiorys.
2. Pisma.
3. Teoria alchemiczna.

TRAKTATY MICHAŁA SĘDZIWOJA

Od tłumacza

I. Preparowanie eliksiru filozoficznego
II. Traktat o soli
III. Traktat o kamieniu filozofów albo Nowe światło chemiczne
IV. Rozmowa Merkuriusza, alchemika i Natury
V. Traktat o siarce, drugim pierwiastku Natury
VI. 55 listów filozoficznych

Słowniczek określeń alchemicznych używanych przez Sędziwojadalej


strona główna
(23kB)