(23kB)
strona główna

MICHAEL DROSNIN
KOD BIBLII 2. ODLICZANIE
(The Bible Code 2. The Countdown / wyd. orygin. 2002)


Rodzinie,
przyjaciołom,
wszystkim trwającym w wierze,
raz jeszcze.

Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały.

– KSIĘGA DANIELA 12, 1

 

Aby rozwiązać jakikolwiek problem, który nigdy dotąd nie był rozwiązywany, trzeba drzwi do nieznanego pozostawić uchylone.

– RICHARD FEYNMAN,
FIZYK, LAUREAT NAGRODY NOBLA


SPIS TREŚCI:

PODZIĘKOWANIA
WSTĘP

Rozdział I. KONIEC DNI
Rozdział II. KLUCZ KODU
Rozdział III. BILL CLINTON
Rozdział IV. TO ISTNIEJE
Rozdział V. JASER ARAFAT
Rozdział VI. STALOWA ARKA
Rozdział VII. ARIEL SZARON
Rozdział VIII. KOD ŻYCIA
Rozdział IX. INWAZJA
Rozdział X. KOSMICI
Rozdział XI. GEORGE W. BUSH
Rozdział XII. PODRÓŻ BOHATERA
Rozdział XIII. ODLICZANIE

KODA
PRZYPISY
ANEKS

PODZIĘKOWANIA

Książka ta narodziła się w chwili, gdy znalazłem nazwisko Eliego Ripsa, izraelskiego matematyka i odkrywcy kodu Biblii, w biblijnym wersecie opisującym zstąpienie Boga na górę Synaj w celu przekazania Mojżeszowi Tory.

Przez kolejne pięć lat bardzo wiele rozmawialiśmy z Ripsem i często się spotykaliśmy. Dowody realności biblijnego kodu nadchodziły z różnych źródeł, lecz książka ta nie mogłaby powstać bez jego nieustającej pomocy. Napisałem ją jednak samodzielnie i wyrażam w niej wyłącznie własne poglądy – z wyjątkiem tych, które cytuję.

Używałem programu komputerowego opracowanego przez Ripsa wspólnie z jego kolegą, doktorem Alexem Rotenbergiem. Wszystkie wydruki kodu Biblii zostały wykonane za pomocą oprogramowania stworzonego przez dr. Alexa Rotenberga i dr. Alexa Palishuka.

Wielu izraelskich urzędników państwowych udzieliło mi istotnej pomocy. Nie chcę w tym miejscu wymieniać ich nazwisk, ponieważ mogłoby to utrudnić im pracę, muszę jednak podziękować w sposób szczególny mojemu przyjacielowi generałowi Ben-Israelowi, który do niedawna pełnił funkcję głównego specjalisty ds. naukowych w izraelskim Ministerstwie Obrony. Również Joel Singer -.– prawnik będący autorem tekstów porozumień z Oslo – pomagał mi w dotarciu do licznych ważnych ludzi w Izraelu i Jordanii.

Dwaj geolodzy, David Neev i jego młody podopieczny Yuval Bartov, dzielili się ze mną swą wiedzą na temat Morza Martwego i półwyspu Lisan, dzięki czemu stały się możliwe moje poszukiwania archeologiczne.

Wielu moich przyjaciół poświęciło swój czas, czytając moje teksty, zgłaszając krytyczne uwagi i zachęcając mnie do dalszych wysiłków. Jeden z nich – Jon Larsen – uczynił znacznie więcej. Jego rady były odważne i inteligentne, a jego zachęty przez te wszystkie lata szczególnie dla mnie ważne.

Dwaj kolejni przyjaciele – moi adwokaci Ken Burrows i Michael Kennedy – udzielali mi pomocy znacznie wykraczającej poza formułę porad prawnych. Mój agent John Brockman zdołał zaś utrzymać w tajemnicy fakt przygotowywania tej książki aż do chwili jej równoczesnego wydania w wielu krajach.

Dzięki pani Wendy Wolf – mojej redaktorce w wydawnictwie Yiking – trudna praca stawała się łatwiejszą, a książka trafiła na półki księgarskie w rekordowym czasie. Susan Petersen Kennedy i dyr. David Shanks z Penguin Putnam Inc. okazywali entuzjazm od samego początku i udzielali mi wszelkiego rodzaju wsparcia. Jaye Zimet i Chip Kidd to kolejne osoby, którym należą się wyrazy wdzięczności za redakcję techniczną i projekt obwoluty.

Ukazanie się tej książki nie byłoby możliwe bez pomocy moich dwóch asystentek – Diany i Tayli. Diana utrzymywała wszystko w idealnym porządku, znajdowała rzeczy pozornie nie do znalezienia i prowadziła ważne poszukiwania. Tayla, zdolna młoda Izraelka, nie tylko weryfikowała tłumaczenia, lecz także pomagała mi przy pisaniu. Bez niej nie zdołałbym mego przedsięwzięcia sfinalizować.


Michael Drosnin jest znanym dziennikarzem, mieszka w Nowym Jorku. Przez wiele lat pracował dla najlepszych amerykańskich gazet, między innymi dla „The Washington Post" oraz „The Wall Street Journal", Książka Kod Biblii, której pierwsze wydanie ukazało się w roku 1997, przetłumaczona została na kilkadziesiąt języków, a łączny nakład przekroczył pięć milionów egzemplarzy. Kod Biblii 2. Odliczanie to długo oczekiwany drugi raport o sensacyjnym odkryciu izraelskich uczonych, określonym przez światową prasę jako „największe odkrycie przełomu tysiącleci" - o ukrytym w Biblii kodzie, w którym zapisana jest zarówno nasza przeszłość, jak i przyszłość.


WSTĘP

Przez trzy tysiące lat kod Biblii pozostawał ukryty. Teraz, dzięki komputerom, został rozszyfrowany i może odsłonić naszą przyszłość.

Pięć lat temu wydałem książkę poświeconą odkryciu biblijnego kodu przez sławnego izraelskiego matematyka. Książka ta sprawiła, że zagadnienie ukrytych informacji, zaszyfrowanych w tekście Biblii, poznał cały świat, ja zaś miałem nadzieję, że moja skromna rola w tej wspaniałej intelektualnej przygodzie na tym się zakończy. Nie jestem prorokiem, uczonym ani biblistą, a jedynie dziennikarzem.

Kod Biblii był dla mnie zawsze zagadką i nadal nią pozostaje. Nie należę do ludzi religijnych – nie wierzę w Boga i w związku z tym nie potrafię sobie wyobrazić, jak mogły zostać zaszyfrowane informacje o wydarzeniach, które nastąpiły wieki po spisaniu ksiąg Pisma Świętego.

Mam jednak pewność, że kod Biblii jest faktem. Wielokrotnie byłem świadkiem spełniania się zawartych w nim przepowiedni. Ostrzegłem nawet premiera Izraela o tym, że kod przewiduje, iż zostanie zamordowany, a potem byłem zmuszony z przerażeniem czytać o zamachu, który nastąpił w roku zgodnym z tym, co było zakodowane.

Również zamach z 11 września 2001 roku został przewidziany – w tekście sprzed tysięcy lat!

Rozmawiałem o kodzie Biblii z wybitnymi uczonymi w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Jego autentyczność potwierdził również doświadczony kryptolog Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA, zajmujący się łamaniem szyfrów dla potrzeb amerykańskiego wywiadu wojskowego.

Nauczyłem się też języka hebrajskiego i pracowałem z izraelskim tłumaczem, by móc potwierdzić każdą zakodowaną informację.

Często spotykałem się i dyskutowałem z doktorem Eliahu Ripsem – matematykiem, odkrywcą kodu, jednym z czołowych specjalistów w dziedzinie teorii grup, mającej szczególne znaczenie w fizyce kwantowej. Z doktorem Ripsem weryfikowałem matematyczny sens wszystkich istotnych zakodowanych informacji, niezależnie od sprawdzania prawdopodobieństwa ich odnalezienia za pomocą programu komputerowego stworzonego przez Ripsa wspólnie z doktorem Aleksandrem Rotenbergiem.

Obserwowałem wrzawę, jaką podnieśli krytycy Ripsa. Miałem nawet nadzieję, że któryś z nich zdoła wykazać, iż kod jest złudzeniem – uwolniłoby mnie to od przerażającej odpowiedzialności, której nie chciałem i która mnie przerasta. Żaden z krytyków nie znalazł jednak dowodu podważającego realność kodu Biblii, a – przeciwnie – w toku dyskusji dowody jego prawdziwości stawały się coraz mocniejsze (patrz: Aneks), co oznacza, że w Piśmie Świętym zapisana jest nasza przyszłość.

Trzy rzeczy zmusiły mnie ostatecznie do kontynuowania mych poszukiwań – zdarzenia z 11 września, będące brutalnym dowodem realności zaszyfrowanych w Biblii ostrzeżeń; spirala przemocy na Bliskim Wschodzie, grożąca całemu światu wojenną pożogą; oraz pewne zastanawiające odkrycie zbliżające nas – być może – do ostatecznej prawdy o kodzie Biblii.

Ta książka rozpoczyna poszukiwania klucza, który może złamać kod całkowicie, odsłaniając zapomnianą przeszłość i dając wgląd w całą naszą przyszłość.

Dziś poszukiwania te stają się sprawą o najwyższym priorytecie, kod Biblii ostrzega nas bowiem, że odliczanie się rozpoczęło – za cztery lata może nastąpić kres ludzkości!dalej


strona główna
(23kB)