(23kB)
strona główna

ELŻBIETA NOWALSKA
PRAWDA ODKRYWANA NA NOWO

[wyd.: 1994]


Inne książki E.Nowalskiej wydane dotychczas w Polsce:

Zakazane poglądy?
Prawda odkrywana na nowo
Ziemia w oczach zaświatów – Myśli z innego wymiaru
Opowieść o przemienianiu się

 

 

*     *     *

 

"Mniejsza jest wiedza tych
Co słuchają i myślą twardo
Większa tych
Co szanują wiedzę
ODKRYWANĄ NA NOWO
"


SPIS TREŚCI:

Od Autorów

1. Walka o bytowanie wolne
2. Prawda bytu
3. Zamiast Bieli
4. Wiatr od wiatru się zaczyna
5. O Energiach
6. Wymiana Myśli
7. Wstaje wiek wolności

OD AUTORÓW

Niektórzy ludzie mają dar kontaktowania się z Bytami dla innych niepoznawalnymi, a nawet ich widzenia. Otaczający nas świat ma bowiem Jeszcze Jeden Wymiar: jest nim niewidzialny dla zwykłego oka i niesłyszalny dla normalnego ucha Świat Energii.

Kontakty ze Światem Energii wykorzystywane są do leczenia lub wzmacniania organizmów ludzkich. Korzysta się z nich również, świadomie bądź bezwiednie, w szeroko rozumianej twórczości.

Czasem zdarza się też, że Energie (Duchy) chcą przekazywać nam swoje myśli.

Latem 1993 roku w gronie znajomych przeprowadziliśmy próby, których celem było sprawdzenie, czy coś, co nasz kolega nazywał pismem automatycznym, istnieje naprawdę. Efekty tego eksperymentu przeszły nasze oczekiwania. Ja i moja koleżanka zaczęłyśmy pisać pismem intuicyjno-automatycznym. Dziś już wiemy, że samo zjawisko takiego pisania nie jest bynajmniej czymś odosobnionym. Ważne jest natomiast, z kim nawiązany zostaje kontakt i co w jego efekcie my, jako ludzie, możemy otrzymać.

Skupiona wokół tych przekazów grupa przyjaciół weszła w świat zagadnień niezwykłych, o których w codziennym życiu nie myśli się i nie mówi.

W bardzo krótkim czasie nawiązaliśmy kontakty z wieloma Energiami różnego formatu (w terminologii niniejszych przekazów: o różnym stopniu energetycznego “wzmocnienia", “naładowania"). Wyraziły one chęć przekazywania NAM, ludziom żyjącym na planecie Ziemi, swoich MYŚLI. Intencją ich nigdy nie było narzucanie NAM swoich poglądów. Teksty, które powstały w wyniku współpracy z NIMI, przeznaczone są dla tych, którzy – zaciekawieni i otwarci na takie kontakty – zechcą je przeczytać.

Dla ułatwienia kontaktu z nami każda z tych Energii nazwała się wybranym przez siebie imieniem. Zawarte w tej książce teksty zostały napisane przez jedną Energię, używającą imienia JUREK.

Początkowo nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że są to bardzo silne Energie – bo skąd niby mielibyśmy o tym wiedzieć, skoro nigdy wcześniej nie zajmowaliśmy się głębiej tymi zagadnieniami. WIELKOŚĆ TYCH ENERGII uświadomiła nam dopiero nasza wizyta w Centrum Medycyny Komplementarnej w Warszawie, która zresztą wcale nie to miała na celu. Mimo całej serii spotkań z nami, pracującemu w tym Centrum ezoterykowi nie udało się ustalić “tożsamości" tych Energii, ponieważ okazały się one zbyt wielkie i nie dawały się zbadać znanymi mu metodami. A że odpowiedzi udzielane przez te Energie nie zadowalały badającego, więc zostaliśmy w rezultacie posądzeni o kontakty z siłami diabelskimi.

Również spotkanie-wywiad w redakcji “Nie z tej Ziemi" nie wniosło do naszych poszukiwań niczego nowego.

Skoro więc sami nie widzimy tych Energii, a w dodatku ci, którzy je widzą, twierdzą, że mogą się one ukazywać w takiej postaci, w jakiej zechcą. Uznaliśmy, że świadectwem tego, jakie one naprawdę są, powinna być dla nas przede wszystkim wymowa przekazywanych przez nie tekstów.

Próby poszerzenia naszej, zrazu przecież znikomej, wiedzy na ten temat poprzez kontaktowanie się z wieloma uznanymi autorytetami niczego nam właściwie nie dały. Spotykaliśmy się zwykle bądź z widocznym brakiem zainteresowania, bądź co najwyżej z ogólnikowymi ostrzeżeniami.

Cała nasza edukacja od czasu nawiązania kontaktu z Zaświatami jest więc właściwie dziełem przekazujących nam swoje myśli Energii. Opiera się ona (i jest to dla nas bardzo ważne) na zasadzie partnerstwa. Takie postawienie sprawy wyszło zresztą od “tamtej strony". Rozmawiające z nami Energie powiedziały nam bowiem wprost, że kontaktują się z nami dlatego, że się ich nie boimy. Bo czyż możliwa jest partnerska współpraca, jeżeli jedna ze stron odczuwa przed drugą lęk?

Pewnego wieczoru Jedna z Energii zadała nam pytanie: “Czy zdajecie sobie sprawę, co stanowi najistotniejszą podstawę kontaktu między Wami a Zaświatem, tzn. WOLNYM KRAJEM ENERGII, z którego pochodzimy?" Pytanie to wydawało się nam zrazu proste. Długo rozmawialiśmy, udzielając na nie różnych odpowiedzi, ale wciąż nie znajdowaliśmy tej, która trafiałaby w sedno. A przecież była ona taka prosta: MIŁOŚĆ!

Wierząc w życie po śmierci, zakładamy, że w jakimś pozaziemskim wymiarze, tam, gdzie znajduje się to, co nazwano ZAŚWIATEM, przebywają (bytują) Energie (Duchy) uwolnione w chwili śmierci człowieka z materialnego ciała. Przybywają one do NAS, bytują tu, ponieważ pozostawiły na Ziemi swoich bliskich, tych, których kochały nadal kochają. Gnane wspomnieniami, powracają do o-puszczonych przez siebie miejsc.

Ziemia jest częścią Wielkiego Wszechświata i trudno przypuszczać, aby Energie mogły być obojętne na to, co dzieje się TU, na Ziemi. Wprawdzie we Wszechświecie obowiązuje ZASADA WOLNOSTOJEŃSTWA, w myśl której każdemu wolno postępować wedle własnej woli i nie należy w to ingerować, ale niekiedy, za zgodą tych, którzy są do tego upoważnieni, może być ona omijana.

A jak to wygląda z NASZEJ strony? Mamy w sobie bardzo dużo miłości dla tych, którzy odeszli na TAMTĄ STRONĘ. Przejawem tej miłości jest – poza łzami, wspominaniem, paleniem zniczy i ustawianiem kwiatów w miejscu pochowania ciała (materii) – także wiara w to, że Ci, którzy się TU kochali, ponownie się spotkają.

Ponadto, patrząc w gwiaździste niebo, zastanawiamy się często, czy TAM DALEKO są jakieś inne cywilizacje, inne formy życia. Naszym zdaniem wrogość, obcość, lęk to ostatnie uczucia, jakie powinniśmy żywić wobec Dalekich Przestrzeni. Skoro jesteśmy częścią Wszechświata, to stosunkiem Ziemian do pozaziemskich istot powinno być jedynie uczucie miłości i chęć porozumienia się.

“To miłość jest podstawą naszego wzajemnego kontaktu, stanowiąc dla nas zasadniczą płaszczyznę porozumienia z WAMI. Miłość jest tą wartością, która sprawia, że łączy się nawet "ZAŚWIAT Z ZIEMIĄ".

Ale nie tylko Miłość uzasadnia poszukiwanie tego typu kontaktów i utrzymywanie ich, gdy już zostaną nawiązane. Motorem postępu cywilizacyjnego dokonującego się przez wieki była ciekawość poznania czegoś nowego, stawianie pytań, na które odpowiedzi nie były znane. W poszukiwaniu tych odpowiedzi ludzie często błądzili, ale często też snuli myśli tylko na pozór nierealne.

“Wasza niewiedza jest drugim powodem,
dla którego piszemy z WAMI
i przekazujemy WAM wiedzę na te tematy."

Jeżeli chcemy wiedzieć więcej, niż wiemy, patrzeć dalej, niż sięga nasz wzrok, to szansę na to dać nam może Nauczyciel, którego horyzont poznawczy jest inny, szerszy od naszego. I nie ulega wątpliwości, że takiemu Nauczycielowi trzeba dać szansę i przynajmniej GO wysłuchać.

Energie te chcą być dla nas poniekąd takimi Nauczycielami. Musimy przyznać, że ich teksty zmuszają i zachęcają do logicznego myślenia, podsuwają pytania prowokujące do szukania własnego poglądu na tę czy inną sprawę, nie narzucając swojego sposobu myślenia. Zachęcają do dyskutowania nad nimi.

“Kto ma uczyć prawdy? Czy ktoś mądrzejszy, starszy, zdolniejszy, czy też ktoś, kto pragnie zobaczyć to, czego sam jeszcze nigdy nie widział?"

“Uczyć WAS winna WIARA W SAMEGO SIEBIE. Ten się uczy, kto szuka w sobie i wokół siebie rzeczywistych prawd."

Zebrane do tej pory przekazy – mimo że pisane były przez różne Energie – stanowią zwartą filozoficzną całość. Są zupełnie nowym spojrzeniem na NASZE życie na Ziemi. Opatrzone one zostały wspólnym mianem “Myśl Warszawska". Nie wszystkie z zawartych w nich zdań są łatwe do zrozumienia, ale mamy nadzieję, że wcześniej czy później potrafimy wszystko właściwie zrozumieć.

Ktoś mógłby zapytać: Skoro te Energie istnieją, bywają tutaj, to dlaczego tak mało się o nich mówi? Jedna z Energii napisała nam kiedyś:

“Ludzie zbyt się nas boją, aby z NAMI rozmawiać."

Dla NAS ta niezwykła przygoda stała się czymś zwykłym i normalnym.

Traktujemy Energie Wolnego Kraju (ZAŚWIATA) jako równorzędnych partnerów w rozmowie. Rozmawiamy z nimi na różne tematy, często osobiste, kłócimy się i żartujemy z nimi.

Zawsze z ciekawością czytamy następne przekazy. Trudno NAM powiedzieć, co dalsze będą zawierały, jak długo będą trwały. Podjęliśmy trud opublikowania ich, aby szerokie grono ludzi mogło zapoznać się z ich treścią i wyrobić sobie własny pogląd na prezentowany w nich system wartości.

Dziękujemy za współpracę tym, którzy przyczynili się do ukazania się tej książki.

Elżbieta Nowalskadalej


strona główna
(23kB)