(23kB)
strona główna


SAWA
PRZEKAZY Z PĘPKA WSZECHŚWIATA


relacja o
poszukiwaniu i odnalezieniu swojej prawdziwej tożsamości,
roli Pozaziemskiej Inteligencji w dziejach gatunku ludzkiego,
oraz tajemnicach już dokonanego Czasu, który właśnie się staje)

Zapisane "ku pokrzepieniu serc" w Wielkich, Strasznych i Pięknych Czasach,
które nadchodzą, które już są i których wszyscy będziemy bohaterami.


SPIS TREŚCI:

– 1 –

– 2 –

– 3 –

– 4 –

– 5 –

– 6 –

– 7 –

– 8 –

Uwagi wstępne:

W opisach stanów, towarzyszących Przekazom używam własnego (a więc subiektywnie rozpoznanego i ustalonego) systemu interpretowania symbolicznych znaków. Zależy on od poziomu i głębokości transu, w którym zachodził Przekaz.

1. Trans 0. JAWA. Percepcja rzeczywista, świadomość w pełni uwarunkowana.

2. Półsen. Percepcja płynna, otwarta jednakowo na Przekaz ze sfery materialnej i duchowej. Tu otwierają się 3 możliwości:

a) Trans 1/2. Zwykły sen ze znakami symbolicznymi i skojarzeniami. Odnosi się zawsze do aktualnego życia i osobowości. Możliwa TELEPATIA (rozpuszczenie granicy ego) i PREKOGNICJA na niedaleką metę.

b) Trans 1/2+Przepływ Energii. SNY NA JAWIE-WIZUALIZACJA-JASNOWIDZENIE i JASNOSŁYSZENIE. Sny wróżebne na dłuższą metę (przekroczenie barier czasowych i przestrzennych, ale rzadko – tożsamości).

c) Trans I – EKSTERIORYZACJA (spory dystans do obecnego ciała i osobowości) – światy subtelne – ŚWIADOME SNY – kontakty z astralami i duchami zmarłych, tudzież Aniołami/Przewodnikami (projekcjami własnej Wyższej Świadomości) – wędrówki możliwe aż do granicy SAKRUM;

3. Trans II+Przepływ Energii. BILOKACJA ŚWIADOMOŚCI-ROZSZERZONA PERCEPCJA-SNY POGŁĘBIONE (symboliczne) i panoramiczne (Regresja/Prekognicja). Stan spoza Czasu i Przestrzeni. Początek uświadomienia sobie, że jest się kimś więcej, ponad i poza tym, co dotąd poznane i pamiętane. Przypomnienia reinkarnacyjne i sceny z przyszłości.

4. Trans III+Przepływ Energii. WIZJE. Percepcja Świata Idei i Wiedzy za pomocą symboli graficznych. Pełna podatność na informacje ze Sfery Mistrzów.

5. Trans IV+Przepływ Energii. Rozszerzona Percepcja-INSPIRACJA-Wirtualne Światy Wyobraźni (fabularne przypowieści). Stan przejściowy pomiędzy względną tożsamością z ciałem, a świadomością Duszy.

6. Sfera SAKRUM. Obecność i bezpośredni wpływ na świadomość (także na ciało fizyczne) Istot Wyższych (Mistrzów) – INGERENCJE – Nauki. Rozpoznanie Istoty Siebie.

7. OŚWIECENIE. Ekstaza. Stan pełnego przebudzenia po Tamtej Stronie. Świadomość: Jam jest który jest. Tu sen staje się Jawą, Jawa snem, nie ma żadnego rozdzielenia.

BUDOWA LUDZKIEGO CIAŁA I ŚWIADOMOŚCI:

W opisach przeżyć w transie użyty został klasyczny podział na 3 i na 4.

Podział na 3 dotyczy świadomości zawierającej się w trójwymiarowej przestrzeni i wygląda następująco:

1. Podświadomość. Pamięć emocjonalna. Uwarunkowania. Przeszłość.

2. Świadomość. Racjonalna percepcja i inteligencja. Teraźniejszość.

3. Nadświadomość. Intuicja. Przyszłość.

Podział na 4 dotyczy ciał subtelnych, zawartych w fizycznej, zewnętrznej formie jak w opakowaniu. Ma związek z gęstością materii oraz indywidualnym kształtem ciała spoza czasu i przestrzeni.

1. Ciało pierwsze, fizyczne. Z nim na ogół związana jest codzienna, uwarunkowana świadomość.

2. Ciało drugie. Bioplazmatyczny duplikat, sobowtór fizycznego, energetyczna forma materii aktywna na niskich częstotliwościach odbioru wrażeń, bliskich fizycznym. Na tym poziomie odbywa się np. wampirzenie, telepatyczne kontakty z subtelnymi ciałami innych ludzi (astralami), duchami zmarłych, zjawiska mediumiczne i czasem opętania. Drugie ciało ma odwróconą polaryzację magnetyczną w stosunku do pierwszego, tak jak odbicie w lustrze.

3. Ciało trzecie. Można w nim eksterioryzować w dowolne miejsce i czas, kontaktować się z istotami ze światów sąsiednich i z innych wymiarów, ale dopiero po wcześniejszym opuszczeniu drugiego ciała, które odbywa się poprzez odwrócenie się wobec tamtego o 180o.

4. Ciało czwarte. Świetliste i nieśmiertelne. W nim spotyka się doskonałe boskie istoty, mogąc dowolnie pojawiać się, znikać i przybierać różnorodne formy w materialnych i niematerialnych światach.

Podział na 7 dotyczy częstotliwości wibracji i ma związek z siedmioma czakramami (czakrami) w ciele, czyli ośrodkami wirującej energii, generującymi i określającymi aktualny poziom rozwoju indywidualnej duszy.

1 czakra. Podstawa: kolor czerwony. Potencjał siły życiowej.

2 czakra. Brzuch: kolor pomarańczowy. Zmysłowość.

3 czakra. Splot słoneczny: kolor żółty. Siła woli.

4 czakra. Serce: kolor zielony. Miłość współczująca.

5 czakra. Gardło: kolor błękitny. Szczerość i prawda.

6 czakra. Trzecie oko: kolor indygo. Wiedza rozróżniająca.

7 czakra. Czubek głowy: kolor biały. Natchnienie.dalej


strona główna
(23kB)