(23kB)
strona główna

JAKOB BÖHME


PONOWNE NARODZINY

 

Według wydania K. W. Schleblera
JAKOB BÖHMES SÄMTLICHE WERKE, 7 tomów
Leipzig 1832-34

Rozdz. I, II tłum. Jerzy Kałążny
Rozdz. III, IV, V tłum. Andrzej Pańta
Rozdz. VI z tomu XIII A. Mickiewicz, Dzieła,
Warszawa 1955

 

SPIS TREŚCI

I Przedmowa autora tej księgi do łaskawego czytelnika skierowana
II O badaniu boskiej istoty w naturze
III Mysterium Pansophicum czyli dokładna relacja o ziemskim i niebiańskim misterium
IV Sex Puncta Mystica czyli zwięzłe wyjaśnienie sześciu punktów mistycznych
V De Regeneratione czyli o nowych, powtórnych narodzinach
VI Adam Mickiewicz o Jakobie Böhme


JAKOB BOHME urodzony w 1575 r. w Starym Zawidowie (k. Zgorzelca) był filozofem i jednym z wielkich europejskich mistyków. Pochodził z rodziny chłopskiej, a wiedzę religijną zdobywał samodzielnie. Swoją bratnią duszę znalazł w żyjącym wcześniej Paracelsusie. Światopogląd Bohmego to rodzaj wizji filozoficzno-kosmogonicznej, odwołującej się do alchemii i astrologii, w której najważniejszym problemem był związek pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Jego oświecająca wizja z 1600 roku zaowocuje wieloma wybitnymi dziełami, których idee wywołały ostry konflikt z Kościołem protestanckim. Myśl Bohmego oddziaływała silnie w Niemczech, Holandii i Anglii, pod jego wpływem tworzyli Angelus Silesius, J. Schelling, G. W. E. Hegel i romantycy. Adam Mickiewicz nie potrafił się wyzwolić od mądrości zgorzeleckiego mistrza do końca swego życia - czcił Bohmego najbardziej ze wszystkich filozofów. Ponowne narodziny są pierwszym, przełożonym na język polski, wyborem jego myśli ukazującym się po prawie czterystu latach od śmierci filozofa.dalej


strona główna
(23kB)