(23kB)
strona główna

KYBALION
 

STUDIUM FILOZOFII HERMETYCZNEJ STAROŻYTNEGO EGIPTU I GRECJI WEDŁUG TRZECH WTAJEMNICZONYCH

 

 

“USTA PRAWDY SĄ ZAMKNIĘTE DLA WSZYSTKICH, ZA WYJĄTKIEM ROZUMIEJĄCYCH USZU”

- KYBALION –

 

 

Przekład z angielskiego: Tomek

 

 

THE YOGI PUBLICATION SOCIETY

MASONIC TEMPLE CHICAGO, ILL.

COPYRIGHT 1912

 

 

Spis treści

ROZDZIAŁ I

FILOZOFIA HERMETYCZNA

ROZDZIAŁ II

SIEDEM ZASAD HERMETYCZNYCH

ROZDZIAŁ III

TRANSMUTACJA MENTALNA

ROZDZIAŁ IV

WSZYSTKO

ROZDZIAŁ V

MENTALNY WSZECHŚWIAT

ROZDZIAŁ VI

BOSKI PARADOKS

ROZDZIAŁ VII

„WSZYSTKO WE Wszystkim”

ROZDZIAŁ VIII

POZIOMY ODPOWIEDNIOŚCI

ROZDZIAŁ IX

WIBRACJA

ROZDZIAŁ X

POLARYZACJA

ROZDZIAŁ XI

RYTM 53

ROZDZIAŁ XII

PRZYCZYNOWOŚĆ

ROZDZIAŁ XIII

RODZAJ

ROZDZIAŁ XIV

RODZAJ MENTALNY

ROZDZIAŁ XV

AKSJOMATY HERMETYCZNE

Szmaragdowa Tablica Hermesa

 

...szczególne podziękowania dla Agi, dla której to tłumaczenie zrobiłem i dla Wendy, dzięki której doszło ono do skutku.

 

WPROWADZENIE

 

 

Mamy wielką przyjemność zaprezentować uczniom i badaczom Tajemnej Doktryny, tą niewielką pracę opartą na starych jak świat Naukach Hermetycznych. Tak niewiele zostało napisane w tym temacie, bez przeciwstawiania się niezliczonym odniesieniom do Nauk w wielu pracach dotyczących okultyzmu, że wielu poważnych poszukiwaczy Mistycznej Prawdy, powita bez wątpienia z radością pojawienie się tego dzieła. Celem tej pracy nie jest głoszenie żadnej wyjątkowej filozofii ani doktryny, ale raczej danie uczniom świadectwa Prawdy, która będzie służyła do połączenia wielu cząstek wiedzy okultystycznej, którą mogli posiąść, ale która jest w oczywisty sposób sprzeczna ze sobą, co często powoduje zniechęcenie i oburza początkujących uczniów. Naszym zamiarem nie jest stworzenie nowej Świątyni Wiedzy, lecz raczej wręczenie uczniowi Złotego Klucza, za pomocą którego będzie on mógł otworzyć wiele wewnętrznych drzwi w Świątyni Tajemnic, przez której główne drzwi właśnie wszedł.

Spośród istniejących na świecie, nie ma innych części nauk okultystycznych, które byłyby tak ściśle strzeżone jak Nauki Hermetyczne, które przyszły do nas przez dziesiątki stuleci, jakie upłynęły od czasów ich wielkiego twórcy, Hermesa Trismagistus, „skryby bogów”, który zamieszkiwał starożytny Egipt w dniach, kiedy obecna rasa ludzka była jeszcze w wieku niemowlęcym. Współczesny Abrahamowi i jeśli legendy są prawdziwe, nauczyciel tego znamienitego mędrca, Hermes był i jest Wielkim Centralnym Słońcem Okultyzmu, którego promienie służą do oświetlenia niezliczonych nauk, jakie powstały od jego czasów. Wszystkie fundamentalne i podstawowe nauki zawarte w ezoterycznych naukach wszystkich ras mogą być wywiedzione od Hermesa. Nawet najstarsze nauki Indii, bez wątpienia mają swoje korzenie w Naukach Hermesa.

Wielu zaawansowanych okultystów wędrowało z krainy nad Gangesem, do krainy Egiptu i siadało u stóp Mistrza. Od niego otrzymywali Złoty Klucz, który wyjaśniał i łączył rozbieżne punkty widzenia i w ten sposób Tajemna Doktryna trwale została ustanowiona. Z innych krajów też przybywali uczeni, wszyscy którzy uznawali Hermesa jako Mistrza Mistrzów a jego wpływ był tak wielki, że pomimo wielu odstępstw od Ścieżki, jakie przez stulecia uczyniła część nauczycieli w tych różnych krajach, wciąż można znaleźć pewne fundamentalne podobieństwa i zgodności, które są podstawą wielu często sprzecznych teorii utrzymywanych do dzisiaj przez okultystów w różnych krajach. Uczniowie Religii Porównawczych będą mogli dostrzec wpływ Nauk Hermetycznych we wszystkich religiach wartych wzmianki, znanych człowiekowi, niezależnie czy jest to martwa czy pełna życia religia naszych czasów. Niezależnie od różnic, zawsze są pewne podobieństwa i Nauki Hermetyczne służą za Wielkiego Rozjemcę.

Wygląda na to, że dzieło życia Hermesa było skierowane na zasadzenie wielkiego Ziarna Prawdy, które urosło i rozkwitło do wielu dziwnych postaci zamiast stworzyć szkołę filozofii, która zdominowałaby myślenie świata. Niezależnie od tego, pierwotna prawda nauczana przez niego była przechowywana nietknięta w pierwotnej czystości przez nielicznych ludzi w kolejnych wiekach, którzy nie dbając o duże ilości nieuków i naśladowców, zachowywali obyczaje Hermetyczne i rezerwowali swoją prawdę dla nielicznych, którzy byli gotowi ją pojąć i opanować. Z ust do uszu, prawda była przekazywana pomiędzy nielicznych. W każdym pokoleniu, w różnych krajach świata było kilku Wtajemniczonych, którzy podtrzymywali płomień Nauk Hermetycznych i zawsze byli gotowi użyć swoich lamp, aby ponownie zapalić pomniejsze lampy zewnętrznego świata, kiedy światło prawdy przygasało i wskutek zaniedbań przykrywały je chmury i kiedy knot pokrywał się obcymi ideami. Zawsze było kilku, którzy ofiarnie opiekowali się Ołtarzem, na barkach których utrzymywane było światło Wiecznej Lampy Mądrości. Ci ludzie poświęcili swoje życie pracy na rzecz miłości, którą poeta tak dobrze opisał w swoich wierszach:

„O nie pozwól płomieniowi zginąć! Pielęgnowany przez wieki w swojej ciemnej jaskini – w swoim świętym miejscu pielęgnowany. Karmiony przez prawdziwych opiekunów miłości – nie pozwól płomieniowi zginąć!”

Ci ludzie nigdy nie szukali ogólnej akceptacji ani licznych naśladowców. Są obojętni na takie rzeczy, ponieważ wiedzą jak niewielu w każdym pokoleniu jest tych, którzy są otwarci na prawdę albo, którzy rozpoznaliby ją gdyby została im przedstawiona. Pozostawiają „twarde mięso dla mężczyzn”, podczas gdy pozostałym dostarczają „mleko dla dzieci”. Rezerwują swe perły mądrości dla kilku wybranych, którzy rozpoznają ich wartość i którzy noszą je w swoich koronach, zamiast rzucać je pomiędzy materialistyczne pospolite świnie, które wdepczą je w błoto i zmieszają ze swoim obrzydliwym mentalnym pokarmem. Jednak ludzie ci nie wciąż zapomnieli ani nie przeoczyli oryginalnych nauk Hermesa dotyczących przekazywania słów prawdy tym, którzy są gotowi na ich przyjęcie. Ta nauka jest zawarta w Kybalion w tych oto słowach: „Kiedy słychać kroki Mistrza, uszy gotowych do słuchania jego Nauk otwierają się szeroko” i dalej „Kiedy uszy ucznia są gotowe słuchać, wtedy nadchodzą usta, aby napełnić je mądrością”. Ale ich zwyczajowe nastawienie zawsze był ściśle związane z innym Hermetycznym aforyzmem, także zamieszczonym w Kybalion: „Usta Mądrości są zamknięte dla wszystkich za wyjątkiem uszu Zrozumienia”.

Są tacy, którzy krytykowali nastawienie Hermetystów, twierdząc, że nie objawiają właściwego ducha w swojej polityce odosobnienia i małomówności. Ale krótkie spojrzenie w przeszłość: kart historii pokazuje mądrość Mistrzów, którzy wiedzieli, iż szaleństwem była próba uczenia świata, który nie był ani gotowy ani nie chciał się uczyć. Hermetyści nigdy nie widzieli siebie jako męczenników a zamiast tego siedzieli cicho na uboczu ze współczującym uśmiechem na swoich zamkniętych ustach, podczas gdy „grzmiący na nich niewierni” oddawali się swoim ulubionym zwyczajem na śmierć i tortury. Uczciwi, ale wprowadzeni w błąd entuzjaści, którzy wyobrażali sobie, że mogą wcisnąć rasie barbarzyńców, prawdę możliwą do pojęcia jedynie przez wybranych idących po Ścieżce. Ale duch prześladowań jeszcze nie umarł. Są takie Nauki Hermetyczne, które publicznie ogłoszone, ściągnęłyby na nauczycieli wielki wrzask pogardy ogółu, który znów podniósłby krzyk „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!”.

W tej niewielkiej pracy staraliśmy się przekazać tobie idee podstawowych nauk zawartych w Kybalion, dokładaliśmy starań żeby dać tobie działające Zasady – pozostawiając tobie ich zastosowanie – zamiast starać się wyjaśnić nauki w szczegółach. Jeżeli jesteś prawdziwym uczniem, będziesz umiał zastosować i pracować z tymi Zasadami – jeżeli nie, to musisz zmienić się w takiego, bo w przeciwnym przypadku, Nauki Hermetyczne będą dla ciebie brzmiały jedynie jak „słowa, słowa, słowa...”

TRZEJ WTAJEMNICZENIdalej


strona główna
(23kB)