(23kB)
strona główna

BAIRD T. SPALDING
ŻYCIE I NAUKA MISTRZÓW DALEKIEGO WSCHODU, TOM 1 – 3
(Life and Teachings of the Masters of the far East / wyd. orygin. 1994


TOM 1

Materiał tego tomu został wcześniej zaprezentowany jako Poznajemy mistrza Emila. Wizyta w Świątyni Milczenia. Gwiezdny plan. Stąpanie po wodzie. Wizyta w Świątyni Uzdrowień. Emil opowiada o Ameryce. Człowiek śniegu z Himalajów. Nowe światło z nauk Jezusa.

TOM 2

Wizyta w świątyni Wielkiego Krzyża Tau. Spotkanie z mistrzem Jezusem. Jezus opowiada o istocie piekła i naturze Boga. Tajemnica wibracji myślowych. Jezus nakarmią rzesze. Relacja z doświadczenia uzdrowienia. Jezus i Budda odwiedzają grupę.

TOM 3

Jeden z mistrzów opowiada o chrystusowej świadomości. Natura energii kosmicznej. Stworzenie światów i planet. Podróż do Lhasy. Wizyta w świątyni Pora-tat-Sanga. Wyjaśnienie tajemnicy lewitacji. Wątpiący staje się wyznawcą istnienia Jezusa.


SPIS TREŚCI:

TOM 1

ROZDZIAŁ DODATKOWY

– 01 – – 02 – – 03 – – 04 –
– 05 – – 06 – – 07 – – 08 –
– 09 – – 10 – – 11 – – 12 –
– 13 – – 14 – – 15 – – 16 –
– 17 – – 18 – – 19 – – 20 –
– 21 – – 22 – – 23 –  

TOM 2

UWAGI TŁUMACZA DO POLSKIEGO WYDANIA
PRZEDMOWA
NOTKA UZUPEŁNIAJĄCA

– 01 – – 02 – – 03 – – 04 –
– 05 – – 06 – – 07 – – 08 –
– 09 – – 10 – – 11 – – 12 –
– 13 – – 14 – – 15 – – 16 –

TOM 3

PRZEDMOWA

– 01 – – 02 – – 03 – – 04 –
– 05 – – 06 – – 07 – – 08 –
– 09 – – 10 – – 11 – – 12 –
– 13 – – 14 – – 15 – – 16 –

PRZEDMOWA

Przystępując do opisania “Życia i nauki mistrzów Dalekiego Wschodu" muszę na wstępie zaznaczyć, że byłem jednym z członków jedenastoosobowej ekspedycji naukowej, która w roku 1894 odwiedziła Daleki Wschód. Tam właśnie zetknęliśmy się z wielkimi nauczycielami z gór himalajskich. Przez trzy i pół roku korzystaliśmy z ich pomocy w tłumaczeniu starożytnej kroniki oraz w badaniach, i z ułatwień w ciągu naszych z nimi doświadczeń. Pozwolili nam obserwować swe życie z bliska, dając w ten sposób możność naocznego przekonania się o ich rzeczywiście skutecznej pracy przy wykonywaniu Wielkiego Prawa, które swoją wiedzą demonstrowali.

Przekłady kroniki i rękopisy nasze, zawierające opis przebiegu doświadczeń z nimi, zostały zachowane. Osobiście wyznawałem wówczas zapatrywanie, że świat nie jest jeszcze przygotowany do przyjęcia tego posłannictwa. Będąc jednak niezależnym członkiem wspomnianej na wstępie wyprawy, obecnie publikuję moje ówczesne zapiski pod tytułem “Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu", pozostawiając przyjęcie lub ich odrzucenie, swobodnemu uznaniu samych czytelników.

Książka ta zawiera opis pierwszego roku doświadczeń i obserwacji, dokonanych w czasie pobytu wśród mistrzów, także niektórych ich przemówień i wykładów, na których stenografowanie wyrazili zgodę. Mistrzowie ci uznają np., że Budda przedstawia drogę ku światłości, lecz podkreślają wyraźnie, że tylko Chrystus jest prawdziwą światłością, czyli poszukiwanym przez nas stanem świadomości, czyli świadomości chrystusowej.

Baird T. Spalding

ROZDZIAŁ DODATKOWY

Ogłaszając drukiem te relacje o naszych doświadczeniach z mistrzami mądrości, pragnę podkreślić swą osobistą wiarę w moc mistrzów i ich przykłady stosowania Wielkiego Boskiego Prawa, które w przyszłości musi się stać wiodącym drogowskazem dla całej ludzkości. Dowiedli oni nam ponad wszelką wątpliwość, że istnieje prawo zwyciężające śmierć i że cała ludzkość w swej ewolucji postępuje powoli naprzód ku zrozumieniu tego prawa i stosowaniu go. Według zapowiedzi mistrzów, to prawo zostanie poznane i zastosowane także w Ameryce, a następnie rozpowszechnione na całym świecie, i wszyscy ludzie będą mogli poznać drogę wiodącą do wiecznego życia. Nastąpi to – jak twierdzą mistrzowie – z nastaniem i rozwinięciem się Nowego Wieku.

Żaden z opisanych w tej książce faktów nagłego zjawiania się i znikania mistrzów, nie był materializacją, jak to zwykle bywa na seansach spirytystycznych i w ogóle – fakty owe nie miały nic wspólnego ze spirytyzmem, lecz był to stosowany wyższy stopień wibracji, dowolnie czyniący ciało widzialnym lub niewidzialnym na skutek jego uduchowienia bądź atomizacji. Przekonaliśmy się naocznie i doświadczalnie – żyjąc pośród mistrzów – że istnieje Prawo Boże, które niewątpliwie zostanie kiedyś poznane przez wszystkich, i wszystkie ludzkie istoty będą mogły posługiwać się nim świadomie, ze zrozumieniem i w pełni swego, jak mówią mistrzowie – synowskiego władania.

Nie ulega też najmniejszej wątpliwości, że ci niezwykli ludzie, przez długie wieki nieśli i nadal niosą światło mądrości oraz duchowej wiedzy wśród i dla ludzkości, i swym codziennym życiem i uczynkami dowodzą, że to światło jest niezmienne od tysiącleci.

Sporządzone swego czasu fotografie potwierdzają prawdziwość mocy i mądrości tych mistrzów.dalej


strona główna
(23kB)