(23kB)
strona główna


Stuart Wilde

Cuda

SPIS TREŚCI

 

KROK PIERWSZY

Zrozumienie Uniwersalnego Prawa 1

KROK DRUGI

Zrozumienie celu życia 2

KROK TRZECI

Zrozumienie natury wierzeń 3

KROK CZWARTY

Cudowny plan działania 7

KROK PIĄTY

Zrozumienie energii 8

KROK SZÓSTY

Zrozumienie czasu 10

KROK SIÓDMY

Zrozumienie własnej mocy 11

Czynienie cudów we własnym życiu sprowadza się do zrozumienia metafizyki Uniwersalnego Prawa. A ponieważ prawo to jest ze swojej natury niezniszczalne i w związku z tym nieskończone, wiemy, że moc używana przez cudotwórców w przeszłości jest dzisiaj nadal dostępna. Jednak w naszym współczesnym społeczeństwie uczy się nas wierzyć tylko w takie rzeczy, które potrafimy logicznie zrozumieć. Nie uczy się nas tego, że Uniwersalne Prawo posiada nieskończony potencjał możliwości oraz że moc ta jest do naszej dyspozycji i może być wykorzystana do sprawiania cudów w naszym własnym życiu.

 

Krok pierwszy - Zrozumienie uniwersalnego prawa

 

Aby zrozumieć cuda, należy przyjrzeć się dwóm aspektom Uniwersalnego Prawa. Po pierwsze, w głębi każdego człowieka spoczywa ogromna moc, po drugie zaś, moc owa jest bezstronna i nie emocjonalna. Czy nazwiemy ją Umysłem Uniwersalnym, czy też Świadomością Chrystusową, czy jakkolwiek inaczej, jest to ta moc, która pozwala człowiekowi rozpoznać powszechną siłę życiową nazywaną przez nas „Bogiem".

Owa siła życiowa jest wieczna i wszechobecna i z powodu swojej nieograniczonej zdolności jest częścią wszystkich rzeczy. Co więcej, stanowi ona główną część każdego z nas. Dlatego też wszyscy posiadamy w sobie nieograniczoną moc. Tworzenie przez nas cudów we własnym życiu staje się, więc kwestią utożsamienia się z tą mocą, zrozumienia jej natury i nauczenia się

korzystania z niej w skuteczny sposób. Owo utożsamienie się osiągane jest poprzez

uświadomienie sobie tego, że moc jest wewnątrz ciebie oraz przez uznanie tego za fakt za pomocą stwierdzenia: „Jestem wieczny, nieśmiertelny, wszechobecny i nieskończony i to, czym jestem jest piękne". W ten sposób łączysz się ze źródłem mocy i stajesz się gotów do kolejnego etapu, który jest związany z poznaniem jej cech charakterystycznych.

Uniwersalne Prawo jest bezstronne i nie-emocjonalne. Nie dysponuje żadnym sposobem poznania twoich pragnień, ani nie odróżnia twych nadziei od aspiracji, upodobań od niechęci - jest czystą energią. Przyjmuje wszelkie myśli, uczucia oraz działania, jakie rzutujesz w przestrzeń, i bez emocjonalnie odbija je ku tobie w postaci zdarzeń, których doświadczasz z dnia na dzień.

Podobnie jak elektryczność, która oświetla zarówno dom publiczny jak i podwieczorek u plebana, Uniwersalne Prawo nie rozróżnia rodzajów energii przejawiających się w twoim życiu. Obdaruje cię wszystkim, w cokolwiek wierzysz - niczym więcej ani niczym mniej. Dlatego też kluczem do zrozumienia cudów jest przyjrzenie się wierzeniom, którym dajesz wyraz w postaci myśli i uczuć.

Gdy się rodzisz, twoje myśli i uczucia nie są ograniczone, ponieważ twój umysł jest w stanie czystym. To, co małe dziecko wysyła do Uniwersalnego Prawa, to naturalna czystość nieskrępowana więzami wierzeń. Dzieci często porywają się na rzeczy pozornie niemożliwe - nieświadome faktu, że podlegają jakimś fizycznym ograniczeniom, wyruszają na przejażdżkę samochodem rodziców bądź wspinają się na wysoką drabinę. Dopiero w późniejszym wieku uczą się granic wyznaczanych przez ludzkie oczekiwania.

Lecz owe granice czy ograniczenia są złudzeniem. Są one wytwarzane przez wzorce wierzeń, w większości zrodzone z niewiedzy i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zbiór wzorców wierzeń, czy też „zbiorowa nieświadomość", jak nazwał go Carl Jung, staje się z czasem obowiązujący, aż w końcu idee doświadczane przez późniejsze pokolenia jako fizyczna rzeczywistość stają się skostniałe i apodyktyczne. To tak, jak gdyby miliardy ludzi żyjących przed tobą zdeterminowało to, czego będziesz doświadczał na Ziemi - i taka jest prawda.

Owa skostniałość nie pozostawia miejsca dla geniuszu ani nie pozwala zrozumieć, że żyjemy obecnie w erze gwałtownego rozwoju. Podstawowe struktury zostają zmiecione przez lawinę świadomości i przestaje nam już wystarczać czytanie o potężnych cudotwórcach; sami pragniemy tego doświadczać. Dla większości ludzi nie jest to jednak możliwe, gdyż pozostają oni uwięzieni w obrębie ograniczeń ciała i umysłu. To, czego nauczyli się w procesie wychowania, ma tak dominujący wpływ, że zamyka całą ich ewolucję w sztywnych ramach, pozwalając zaledwie na niewielki postęp duchowy.

 

Krok drugi - Zrozumienie celu życia

 

Nie jesteśmy swoimi ciałami, ani swoimi emocjami czy umysłami, jak też żadnymi strukturami bądź ograniczeniami, których doświadczamy wokół siebie. Jesteśmy nieskończoną częścią Boskiej Mocy, która używa fizycznej postaci, aby doświadczać rozwoju duchowego poprzez specjalny rodzaj nauczania zwany „codziennym życiem".

Gdy wkroczyłeś w ten ziemski wymiar, energia będąca prawdziwym tobą opuściła swą siedzibę w wyższych wymiarach czystego światła i weszła, z własnego wyboru, do ciała, w którym się obecnie znajdujesz. Wybrałeś okoliczności tego życia, ponieważ był to kolejny etap twojej nieskończonej ewolucji oraz dlatego, że takie życie umożliwi ci rozszerzenie swego duchowego wymiaru, tak abyś mógł stać się jeszcze większym przejawem nieskończonej siły życia bądź Ducha Żywego.

Być może powiesz teraz: „Bzdura! Czemu miałbym wybrać takie właśnie okoliczności mojego życia, tę rodzinę, to społeczeństwo, to akurat miejsce zamieszkania? Czemu nie wybrałem bardziej zamożnego środowiska, czy ładniejszego ciała, bądź większych zdolności intelektualnych?" Odpowiedź leży w wymiarze znajdującym się poza tym światem materialnym. Gdy dzięki narodzinom zjawiłeś się w tym wymiarze, miałeś w obrębie swojej świadomości pewną heroiczną misję -- określony cel. Natura owego celu jest silnie zakodowana w najgłębszych zakątkach twej wewnętrznej jaźni, zaś to, jaki jesteś dzisiaj, niezależnie od tego, co czujesz na temat siebie, jest właśnie częścią tego celu w różnych stadiach realizacji.

Twój umysł rozpoczął proces rejestrowania zdarzeń, myśli i uczuć dopiero w momencie narodzin. Nie zna on twojej heroicznej misji, ani nie rozumie Uniwersalnego Prawa, które współdziała z twoim nieograniczonym potencjałem możliwości. Dlaczego? Z dwóch powodów: Po pierwsze, jeśliby twój umysł, uczucia i emocje znały naturę heroicznego celu twojego życia, nie byłoby żadnego wyzwania ani poszukiwania, a twoja ewolucja ucierpiałaby na tym. Po drugie, rozumienie metafizyki jest najczęściej oparte na wierzeniach plemiennych lub religijnych, które w niepełnym stopniu odzwierciedlają dokładne postrzeganie subtelności energii i sposobu, w jaki jej przypływy i odpływy oddziałują na codzienne życie. Prawdziwe zrozumienie Uniwersalnego Prawa nie zostało nigdy ujęte w żadnym z systemów wierzeń istniejących w zbiorowej nieświadomości tego świata.

Przyjmijmy dla przykładu, że heroicznym celem twojego życia jest nauczyć się kochać siebie i przyjąć pełną kosmiczną odpowiedzialność za to, jaki jesteś. Przyjmijmy także, że masz za sobą pewną ilość wcześniejszych doświadczeń w ziemskim wymiarze, w których byłeś słaby i folgowałeś sobie w sensie metafizycznym, szukając oparcia w innych, zamiast przyczyniać się do zwiększania własnej energii i umacniania wiary we własne siły. Gdybyś wiedział o tym z góry, zacząłbyś przedkładać jeden sposób działania nad drugi. Przy pomocy intelektu wytworzyłbyś takie nastawienia i uczucia, jakie chciałbyś osiągnąć, a twój umysł zdominowałby każdy twój ruch. Ewolucja nie działa w taki sposób. Nie uda ci się przezwyciężyć słabości walcząc z nią, czy wymyślając jakiś sposób na jej pokonanie. Słabość przezwycięża się zostawiając ją za sobą. Oznacza to, że uświadamiasz sobie wewnętrzne tendencje, które są przyczyną twej słabości, które nie wspierają twej wiary w siebie, które nie umacniają twojej miłości do siebie, i mówisz, „Już dłużej nie chcę być taki". Wówczas porzucasz wątpliwej jakości wzorce myślowe przechowywane w zbiorowej nieświadomości i przyjmujesz dyscyplinę mocy. Być może od czasu do czasu zdryfujesz z powrotem na mieliznę, ale jeśli raz już opowiedziałeś się po stronie mocy, Uniwersalne Prawo zawsze będzie z tobą, czasem w mniejszym a czasem w większym stopniu.

Możliwe, że z początku będzie to walka, gdyż twój umysł nie rozumie owych praw, ani natury twojej ziemskiej misji, nie rozumie też praw rządzących potencjałem twych możliwości. Będzie on wykazywał tendencję do tego, aby „doradzać" ci logicznie w oparciu o swoje doświadczenie, a logika to śmierć dla tej części ciebie, która jest cudotwórcą.

 

Krok trzeci - Zrozumienie natury wierzeń

 

Kolejnym krokiem na drodze do czynienia własnych cudów jest przyjrzenie się naturze wierzeń. Poddając analizie wierzenia i uczucia zaczynasz rozumieć, jak można w skuteczny sposób korzystać z Uniwersalnego Prawa. Naturalną rzeczą jest sięgać po niemożliwe, a czyniąc to ustanawia się silne przekonania na temat tego, co jest a co nie jest możliwe. Możesz skoczyć na pewną wysokość, lecz wyżej już nie, biec z pewną prędkością, lecz nie szybciej, zaakceptować pewną sytuację, ale lepszej już nie.

Ponieważ większość samolotów pasażerskich lata z prędkością mniej więcej tysiąc kilometrów na godzinę, najkrótszy czas, w jakim możesz dostać się z Nowego Jorku do Paryża, wynosi około sześciu godzin. Takie fakty znajdują się w zbiorowej nieświadomości. Lecz co by się stało, gdybyśmy ci opowiedzieli o człowieku, który potrafi przenosić swoje ciało na odległość tysięcy kilometrów w kilka zaledwie sekund? Twój umysł przeszukałby swoje banki pamięci, jednak bez rezultatu, w związku, z czym mógłbyś, pomyśleć, że to niemożliwe. Potem być może przejrzałbyś wszystkie dostępne informacje naukowe i doszedłbyś do wniosku, że taki wyczyn jest nieosiągalny. Cała wiedza naukowa i myśl współczesna jest wytworem tej samej zbiorowej nieświadomości, zaś fakt, że miliard ludzi nie wyobraża sobie człowieka pokonującego kilka tysięcy kilometrów w parę sekund, czyni to niemożliwym. Jednak miliardy ludzi są w błędzie.

Istnieje taki wymiar, tu na Ziemi, w którym podobny wyczyn jest możliwy, i żyje dziś pewna ilość ludzi, którzy wiedzą o tym wymiarze i korzystają z niego. Jest to kwestia percepcji oraz wiary. Twoja zdolność czynienia cudów jest całkowicie uzależniona od tego, jak łatwo i szybko potrafisz wyrwać się z objęć zbiorowej nieświadomości. Tym, co cię powstrzymuje, jest właśnie przywiązanie do zbiorowej nieświadomości, do istniejących na świecie wzorców przekonań.

Przywiązanie to, które przyjąłeś w chwili narodzin, jest twoim naczelnym wyzwaniem w życiu, a twój duchowy cel jest o krok ponad nim. W końcu uświadamiasz sobie, że aby stać się częścią wyższej świadomości musisz opuścić miejsce, w którym jesteś teraz, i wkroczyć w nieznane. Gdy odchodzisz od starej energii, powstaje poczucie straty, i dlatego właśnie wszystkie opowieści o ścieżce adepta wspominają o samotności.

Gdy czynisz ten krok, zasięg twej percepcji zwolna rozszerza się do takiego stopnia, że przyjmuje wyższą wibrację jaźni, i wtedy rozumiesz, iż to, w co wierzą inni, stanowi część ich ewolucji, ale nie jest sumą wszystkich faktów. Doświadczamy życia poprzez pięć zmysłów - „okien duszy" - i zostajemy nauczeni tego, jaką zdolność owe zmysły posiadają. Lecz każdy z nich posiada wymiar wielokrotnie głębszy od tego, co normalnie postrzegamy, a wymiary owe staną się dla ciebie dostępne w miarę jak będziesz posuwał się w ich kierunku.

Przyjrzyjmy się odczuciom. Dzięki odczuciom możesz wejść do innych światów, zaś jasno czucie (podwyższone odczuwanie) jest zdolnością, którą możesz opanować całkiem szybko. Nie jest ono może aż tak precyzyjne jak widzenie pozazmysłowe, lecz jest głębokie i za jego pośrednictwem wstępujesz w obszary postrzegania doświadczane jedynie przez nielicznych.

Wszystko wokół ciebie jest energią, twoje ciało, jego różne organy, twoje myśli, fizyczne miejsce, które zamieszkujesz, zdarzenia w twoim życiu - każde z nich jest przejawem energii. Część owej energii leży w zasięgu postrzegania pięciu zmysłów, lecz większość z niej pozostaje niedostępna dla normalnego postrzegania. Dzięki otwarciu się na moc Uniwersalnego Prawa i kontrolowanie umysłu poprzez skupienie i dyscyplinę, stajesz się świadomy subtelności otaczających cię energii. Odkrywasz, że możesz używać własnych odczuć jako swych życiowych przewodników. Gdy wkraczasz w jakąś sytuację, skieruj swe odczuwanie na to, co znajduje się przed tobą. Co odczuwasz w związku z tym? Co mówi ci

Uniwersalne Prawo? W którym obszarze następuje przepływ, a w którym nie? Po pewnym czasie ćwiczenie to staje się proste i bardzo precyzyjne. Być może nie będziesz w stanie postrzegać wszystkich subtelnych energii, jakie cię otaczają, ale możesz nauczyć się je odczuwać i po niedługim czasie stwierdzisz, że informacje pochodzące od Uniwersalnego Prawa docierają do ciebie w sposób całkiem nieoczekiwany.

Zbliżając się ku tobie, zdarzenia twojego życia gromadzą energię, którą możesz odczuwać tygodnie czy nawet całe lata wcześniej, zanim one nastąpią. Nauka twierdzi, że przewidywanie przyszłości nie jest możliwe, i to jest prawdą dla tych wszystkich, którzy w to wierzą, lecz gdy wykroczysz poza „zbiorową percepcję" tego świata, przeczuwanie, bądź nawet widzenie przyszłości, stanie się twoją drugą naturą.

Aby być w stanie skutecznie korzystać z Uniwersalnego Prawa, powinieneś bacznie obserwować jego przejawy, którymi są zasadniczo wszystkie wydarzenia w twoim życiu. Następnie skojarz każde wydarzenie z leżącymi u jego podstaw uczuciami i postawami. Uprzytomnij sobie, że kiedy wszystko idzie dobrze, dzieje się tak wyłącznie, dlatego, że wprowadziłeś do Uniwersalnego Prawa takie właśnie wyobrażenie, a ono zareagowało realizując je. Wyobraź sobie Uniwersalne Prawo jako urzędnika spedycyjnego w dużej firmie wysyłkowej. Otrzymuje on twoje zamówienie, jednak nie ma pojęcia, kim jesteś. Jeżeli w zamówieniu widnieje rozmiar 8, wysyła ci rozmiar 8. To nie jego sprawa, czy rozmiar 8 pasuje na ciebie, czy nie. Po prostu spełnia twoją prośbę.

W codziennym życiu twoje uczucia, myśli oraz postawy stanowią twój formularz, zamówienia, więc zanim zdecydujesz się zmienić swe obecne warunki życia, będziesz musiał zdobyć pewność, co do tego, czego pragniesz od życia. Na niezdecydowane przekazy Uniwersalne Prawo reaguje równie niezdecydowanie. Musisz jasno napisać, o co ci chodzi, i być gotowy do zaakceptowania przedmiotu swych pragnień.

Powiedzmy, że chcesz wygrać dużą sumę pieniędzy, zaniechać pracy i spędzić resztę swych dni wylegując się w słońcu. Marzysz o tej gotówce i mówisz, „Czyż to nie byłoby wspaniałe?". Ale czy naprawdę właśnie tego pragniesz? Mógłbyś bardzo szybko poczuć się znudzony i, chociaż twój umysł chciałby wylegiwać się na słońcu, twoje wewnętrzne ja mogłoby stwierdzić, „Trzeba było zostać tam gdzie byłem, było tam więcej potencjalnych możliwości".

Tworzenie dla siebie energii przy pomocy Uniwersalnego Prawa nie polega jedynie na mniej czy bardziej intensywnym pragnieniu rzeczy. Musisz sobie uświadomić, że moc jest w tobie i, gdy tylko uczynisz pierwszy krok w jej kierunku, cokolwiek stworzysz, będzie służyło twemu najwyższemu dobru. Być może nie zawsze będzie to dokładnie to, czego, jak ci się wydawało, chciałeś, musisz jednak być przygotowany na konsekwencje.

Przed rozpoczęciem realizacji cudownego planu działania powinieneś spędzić trochę czasu, zastanawiając się nad okolicznościami bądź przedmiotami materialnymi, których pragniesz. Uniwersalne Prawo to urzędnik spedycyjny, czekający na twoje jasne i zwięzłe zamówienie. Walutą, jaką przyjdzie ci za nie zapłacić, jest wiara.

Aby mieć absolutną pewność, że stworzysz to, czego pragniesz, musisz wytworzyć w sobie poczucie, że to już się stało, że przedmiot twoich pragnień już stanowi część twojego życia. Może to być trudne, gdyż twój umysł, nie wiedząc nic o zasadach działania prawa, stawia opór.

„Jestem bogaty", twierdzisz, a twój umysł zaprzecza, „Nie, nie jesteś". Narastający konflikt dezorientuje Uniwersalne Prawo, przystępujące do spełnienia pragnienia twojego serca. Owo starcie przeciwstawnych energii stanowi wyzwanie od zamierzchłych czasów podejmowane przez początkujących adeptów. To poszukiwanie świętego Graala czy też pokonywanie smoka. Oznacza ono, że nikt nie osiągnie królestwa niebieskiego w sobie nim nie ujarzmi smoka negatywizmu, stanowiącego dziedzictwo zbiorowej nieświadomości. Mówiąc obrazowo, będziesz musiał opuścić ziemski wymiar, choć prawdopodobnie nadal będziesz w znacznym stopniu częścią świata materialnego. Wymiary, bowiem nie istnieją gdzieś daleko, pomiędzy tobą a gwiazdami, lecz stanowią wewnętrzne światy bądź wewnętrzne podróże.

Podróże te posiadają wewnętrzną rzeczywistość oraz zewnętrzne przejawy w świecie materialnym, tak, więc wszystko, co jesteś w stanie sobie wyobrazić, tak naprawdę już teraz należy do ciebie. Fakt, że nie masz tego w ręku, nie ma znaczenia. Cokolwiek sobie wymyślasz czy wyobrażasz jest w procesie stopniowego stawania się. Jeżeli twierdzisz, „Jestem bogaty", musisz zacząć czuć się bogaty - myśleć jak bogaty, prezentować postawę bogatego człowieka. Odwiedzaj drogie sklepy, wstępuj na kawę do najlepszego hotelu w mieście, zacznij działać i czuć się jakbyś już posiadał wielką fortunę, którą Uniwersalne Prawo niebawem cię obdarzy. W ten sposób tworzysz w obrębie swojej wewnętrznej podróży konkretną rzeczywistość bogactwa, a wówczas ona przejawi się w twojej podróży zewnętrznej, w świecie fizycznym. Jeśli uda ci się utrzymać to poczucie oraz tę moc i żyć tak, jakby twoje pragnienie zostało już spełnione przez Uniwersalne Prawo, zostanie ono na pewno zrealizowane, to nie ulega żadnej kwestii.

Nie wolno ci jednak być niezdecydowanym lub działać bez przekonania, ponieważ wtedy rozproszysz swoją moc i nic nie osiągniesz. Musisz przebyć tę drogę jak wojownik pewny swego zwycięstwa. Niezależnie od tego, co stoi ci na drodze, niezależnie od tego, w jakim punkcie drogi znajdujesz się obecnie, niezależnie od tego, jaka przeciwność losu cię spotyka, osiągniesz swój cel. Uniwersalne Prawo nie dba o to, czy masz to, czego najbardziej pragniesz, czy nie. Dlatego też możesz równie dobrze zdecydować się i wziąć to sobie.

Możesz mieć wszystko, czego pragniesz, a kiedy to stwarzasz, staje się twoje. Często czujemy, że nie zasługujemy na to, by odnosić sukcesy, być bogatym czy zupełnie zdrowym, bądź też na cokolwiek innego, czego moglibyśmy pragnąć. W dzieciństwie uczy się nas, że nie jesteśmy tego warci, albo, że jesteśmy coś dłużni społeczeństwu czy też światu fizycznemu, lub, że popełniliśmy jakiś szczególny rodzaj grzechu, za który powinniśmy odpokutować, zanim będziemy mogli cieszyć się tym, czego pragniemy od życia.

Tak jednak nie jest. Prawo nie czyni rozróżnień. Przyjmuje twoją energię i dostarcza diamenty lub zwykłe kamienie, zależnie od tego, co sam doń przesłałeś. Bardzo ważną rzeczą jest przyjrzenie się negatywnym uczuciom, jakie żywisz do samego siebie. Łatwo powiedzieć, „Mnie się nigdy nie udaje" albo, „Jestem za stary, nie przyjmą mnie" lub też, „Nigdy nie będę z tą osobą, nie jestem wystarczająco ładna". Taki rodzaj myślenia jest charakterystyczny dla umysłu i jego „logicznych" porad.

Cuda nie są logiczne, więc logiczne rady pochodzące z umysłu są ci zupełnie zbędne. Kiedy otrzymujesz taką radę, doceń umysł, podziękuj mu i odpowiedz, „Nie przyjmuję żadnej energii, która jest sprzeczna ze spoczywającą we mnie nieograniczoną mocą", i dalej trwaj przy swoim.

Nieograniczona moc jest tak wspaniałomyślna, w takim stopniu przerasta umysł, że istnieje w oddzielnym wymiarze, i dlatego właśnie umysł ma trudności z dostrzeżeniem choćby samego faktu jej istnienia. Możesz mieć przeczucie, przebłysk, intuicję, stan nagłego pobudzenia, ale nic więcej. Nie można jej usłyszeć, ani dotknąć, ani spróbować, ale gdy przychodzi, przelatuje przez umysł jak burza, kiedy zaś zaczyna działać w twoim życiu, poznasz to po charakterze zdarzeń i ludzi, którzy będą cię otaczać.

Nim przejdziemy do rozdziału czwartego, zatytułowanego „Cudowny plan działania", dokonajmy krótkiego przeglądu najważniejszych stwierdzeń.

Uniwersalne Prawo lub Duch Żywy jest nieograniczony. Moc owa jest wewnątrz ciebie. Dlatego też to, czym jesteś, jest także nieograniczone.

Uniwersalne Prawo jest nie emocjonalne i bezstronne. Nie posiada zdolności rozróżniania. Chętnie obdarzy cię wszystkim, w cokolwiek wierzysz.

Nie jesteś ani swoim ciałem, ani swymi emocjami, ani też swoim umysłem. Jesteś częścią Ducha Żywego i uczysz się. Niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujesz, możesz w każdej chwili odwołać się do Uniwersalnego Prawa, gdyż jest ono prawdziwym tobą.

Cokolwiek stwarzasz dla siebie dzięki zrozumieniu metafizycznych, mistycznych aspektów Uniwersalnego Prawa należy do ciebie, ponieważ właśnie ty to stworzyłeś.

Cuda nie są darami od Boga, są częścią tego, czym ty sam jesteś, czyli Boga.

I ostatnia sprawa, Uniwersalne Prawo ze swej natury pozostaje w równowadze i harmonii. Dlatego też, gdy będziesz rozpoczynał realizację swojego planu działania, nie będziesz w stanie naruszać praw innych ludzi. Wszystko, co stworzysz, będzie musiało służyć tobie. Nie możesz poprzez Uniwersalne Prawo realizować swojej woli w stosunku do innych, mówiąc: „Pragnę, aby to zdarzyło się mojemu znajomemu". Byłaby to ingerencja, ponieważ nie znając natury heroicznego planu życiowego swojego znajomego, nie jesteś upoważniony do tego, aby go modyfikować, czy też w jakimkolwiek stopniu zmieniać to, czego człowiek ten doświadcza w danym momencie. Musi on sam przeżyć swoje życie, jako że sam także ma w sobie nieograniczoną moc, zaś odkrycie przez niego tego faktu jest częścią wzorca jego rozwoju.

W obrębie Uniwersalnego Prawa nie istnieje dwojaka energia, dobra oraz zła, energia świętych i energia grzeszników. Istnieje po prostu energia - jedna moc, która przenika wszystkie rzeczy, zaś wszystko jest częścią owej mocy. Rozróżnienie między dobrem a złem jest jedynie twoją percepcją, ponieważ w obrębie rzeczywistej energii nie mieści się osąd. Istnieje wysoki poziom energii i nieco niższy poziom energii, a pod koniec tego życia będziesz miał okazję przyjrzeć się temu, co osiągnąłeś; będzie to zależało od stopnia, w jakim udało ci się oprzeć swoje życie na dyscyplinie postrzegania Ducha Żywego i korzystania zeń. Jednak twoja ocena nie będzie emocjonalna. Będziesz przyglądał się jakości (bądź prędkości, jeśli wolisz) energii, którą stworzyłeś. Jeśli wyrządzałeś krzywdę innym, spowolniłeś swoją ewolucję, zmniejszając szybkość siły życiowej w sobie. Jest to twoja energia karmiczna i będziesz musiał któregoś dnia zrozumieć, że taki sposób postępowania nie był najwyższym możliwym dla ciebie. Pamiętaj jednak, że nie jesteś w stanie oceniać innych, gdyż energia postrzegana przez twój umysł nie obejmuje natury ich heroicznego celu, nie masz, więc możliwości stwierdzenia, czy to, co przeżywają, nie jest dokładnie tym, czego z powodów, karmicznych potrzebują dla swego rozwoju w tym określonym punkcie swej ewolucji.

Nie ma przypadków ani ofiar. Każda osoba jest odpowiedzialna za swą własną ewolucję. Każdy przyciąga do siebie okoliczności, których doświadcza w życiu. Mówiąc obrazowo, ktoś składa zamówienie i otrzymuje trzy potłuczone filiżanki. Stanowi to część procesu uczenia się na drodze prób i błędów.

To życie należy do ciebie. Możesz być zaangażowany w związki z innymi ludźmi, kochać ich, lecz twoja ewolucja zasadniczo sprowadza się do tego, jak kształtujesz swoje życie i jak je przeżywasz. Wszyscy uczymy się brać odpowiedzialność za swoje własne okoliczności życiowe i w obrębie Uniwersalnego Prawa nie jesteśmy powołani do brania odpowiedzialności za ewolucję innych ludzi. Może brzmi to odrobinę surowo, lecz Prawo charakteryzuje się niezwykłą jasnością oraz sprawiedliwością.

Z tego właśnie powodu przeciwności losu są tak bardzo pomocne. Sprawiają one, że ludzie poszukują czegoś, co wykracza poza codzienną rzeczywistość, a to prowadzi ich do nawiązania kontaktu ze swymi prawdziwymi wewnętrznymi jaźniami. Zrozpaczeni, zaczynają uruchamiać swoją nieograniczoną moc i uświadamiają sobie, że wszystko można zmienić, że cierpienie jest wytworem wewnętrznej jaźni oraz że dzięki badaniu swej wewnętrznej jaźni można ją przeobrazić. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma nieuleczalnych chorób, są tylko nieuleczalni ludzie, i stwierdzenie to jest prawdziwe w odniesieniu do całej energii w obrębie Uniwersalnego Prawa. Próby poprawienia własnej sytuacji życiowej wyłącznie za pomocą środków materialnych bądź metod umysłowych nie powiodą się na dłuższą metę, ponieważ nieustannie i pod najróżniejszymi postaciami wypływać będą na powierzchnię twojego życia głęboko zakorzenione sprzeczności. Skuteczne i trwałe przezwyciężenie czegoś w sobie wymaga zagłębienia się we własnym wnętrzu w celu rozpoznania prawdziwych przyczyn danego zakłócenia.

Procesów, czy owo odkrycie, da ci dostęp do większej ilości energii, którą możesz wykorzystać do tworzenia tego, czego pragniesz w swym życiu.

 

Krok czwarty - Cudowny plan działania

 

Zapisz na kartce papieru rzeczy oraz warunki żyda, jakich pragniesz, w kolejności zgodnej z ich ważnością. Me dopuść do tego, aby umysł udzielał ci swoich „porad" - ma on pewne ograniczenia. Ty zaś sięgaj gwiazd, nie rezygnuj z niczego. Kreśl i pisz od nowa tak długo, aż będziesz w pełni zadowolony ze swej listy. Bądź zdecydowany, co do tego, czego pragniesz. Opisując warunki, jakich się domagasz, używaj precyzyjnych sformułowań. Pamiętaj, że ta metoda jest skuteczna, toteż twój opis musi być dokładny.

Oto, co masz robić:

a) Czytaj swą listę trzy razy dziennie. Raz, kiedy wstajesz, raz w połowie dnia i raz przed pójściem spać.

b) Od czasu do czasu rozmyślaj nad swoimi cudami i WIEDZ, że Uniwersalne Prawo otrzymało twoje zamówienie i zaraz je zrealizuje.

c) Zachowaj milczenie. Rozmowy na temat twoich cudów w znacznym stopniu rozpraszają twoją energię. Dlatego też nie wolno ci wyjawiać swoich cudów innym, dopóki się one nie zdarzą.

d) Zawsze działaj i myśl o swoich cudach w taki sposób, jakby to, czego pragniesz, już należało do ciebie.

e) Bądź otwarty na wewnętrzne impulsy pochodzące ze źródła nieskończonej mocy, pouczające cię o tym, w jaki sposób masz zdobyć to, czego pragniesz. Zrozum, że Uniwersalne Prawo musi zrealizować twoje pragnienie w wymiarze fizycznym tam, gdzie będziesz mógł zrobić z niego użytek. Spełnienie pragnień twego serca może przyjść skądkolwiek, więc nie ograniczaj obszaru swoich oczekiwań. Przez cały czas pozostawaj otwarty i elastyczny.

f) Uśmiechaj się często - pierwszy z cudów jest już w drodze!

 

Krok piąty - Zrozumienie energii

 

Ponieważ umysł nie jest w stanie wiedzieć, w jaki sposób Uniwersalne Prawo zrealizuje twój cud, nie trać czasu na próby domyślenia się tego, po prostu WIEDZ, że tak się stanie. Twoje myśli powinny być jak żołędzie, które stopniowo rozwijają się w dęby - jeżeli wykopiesz je z ziemi, by sprawdzić jak się mają, twoje drzewo zginie. Ważne jest, aby unikać niepokoju. Skup się na odczuciu, że Uniwersalne Prawo nie zawiedzie cię, że w taki czy inny sposób spełni twoje pragnienie, gdyż wszystko we wszechświecie jest energią.

Ciała stałe wydają się być takimi jedynie, dlatego, że ich atomy i molekuły poruszają się z dużą prędkością. Tak naprawdę rzeczywistość ma charakter zarazem stały i niestały, i odnosi się to również do form myślowych. Są one rzeczywiste i potężniejsze nawet niż rzeczywistość fizyczna, ponieważ nie podlegają ograniczeniom wymiaru materialnego. Jednak nie możesz rozłożyć ich na części, by zbadać, jak są zbudowane. Musisz je stworzyć i pozwolić im wzlecieć.

Wówczas poprzez entuzjazm i wiarę uaktywniasz Uniwersalne Prawo i zachęcasz je do realizacji danego pragnienia. Próbuj przez cały czas utrzymywać swoje myśli w stanie czystym i skupiać je na celu. Jeśli wkradnie się jakaś wątpliwość, nie pozwól jej nazbyt długo panować nad twoim umysłem. Patrz na wątpliwości z dystansu i wznoś się ponad nie. Uświadom sobie, że to jedynie niepokój umysłu, nierozumiejącego, tworzącego przeszkody z powodu niewiedzy, i że cokolwiek wprawiłeś w ruch, z pewnością się wydarzy.

Kiedy działasz przy użyciu mocy, zawsze znajdzie ona jakiś sposób, aby na każdym zakręcie wskazać ci kolejny ruch. Wierz w nią. Wiedz, że ta wewnętrzna siła jest tak potężna, że wciągnie cię w przygody i przeżycia, o jakich ci się nie śniło. Utrzymuj ją w stanie czystym, zachowuj milczenie i pamiętaj, aby nie zdradzać swoich metod działania.

Wszystko, co cię otacza, w różnym stopniu zawiera w sobie Żywego Ducha. Istoty żywe przejawiają go więcej niż nieożywione przedmioty, jednak wszystkie go posiadają. W im głębszy kontakt wchodzisz z Uniwersalnym Prawem w sobie, tym głębszy kontakt nawiązujesz z tym, co cię otacza. Wszystko staje się dla ciebie symbolem oraz źródłem siły. Świat pomaga ci, a im pełniejszą istotą się stajesz, z tym większej ilości wymiarów jesteś w stanie korzystać.

Pewna bardzo bliska znajoma szła pewnego dnia ulicą, zastanawiając się, co począć ze swoim życiem. Znajdowała na skrzyżowaniu dosłownie i w przenośni. Życie było nudne i monotonne. Bardzo pragnęła inspiracji i poprosiła Uniwersalne Prawo, aby nią pokierowało. Kiedy zeszła z krawężnika na jezdnię, przejeżdżający samochód omal jej nie potrącił, a gdy z piskiem opon znikał za rogiem, z jego bagażnika wypadła jakaś książka.

Była to książka traktująca o poszukiwaniu przez człowieka Uniwersalnej Mocy. Odmieniła ona zupełnie życie owej kobiety. Wkrótce po tym znajoma opuściła tamto miasto i obrała zupełnie nową drogę ewolucji, która za jakiś czas doprowadziła ją do osiągnięcia metafizycznych wyżyn oraz zawiodła do krajów i ludzi, których wcześniej nie była nawet w stanie sobie wyobrazić.

Poprzez ową książkę Uniwersalne Prawo przekazało jej szczególną naukę, ona zaś, będąc z nim zestrojona, była w stanie z nauki tej skorzystać. Tak samo powinno ono postąpić w stosunku do ciebie. Podejmując działania mające na celu realizację swojego cudu, bacznie obserwuj każdy znak, każdą zmianę wokół siebie, zauważysz wówczas, że Uniwersalne Prawo porozumiewa się z tobą. Im bardziej mu ufasz, tym więcej energii zachęcasz do przejawienia się, w wyniku, czego zaczynają się zdarzać różne niezwykłe rzeczy. Prędkość twojej energii wzrasta i różne okazje pojawiają się jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Wówczas będziesz WIEDZIAŁ, że moc naprawdę jest z tobą.

Owo zestrojenie się z nią, bardziej, niż cokolwiek innego, pomoże ci zrealizować swe pragnienia. Nie możesz dokonywać negatywnych działań w obrębie jednej części Uniwersalnego Prawa i oczekiwać, że pozostaną one bez wpływu na realizację twych cudów przez drugą jego część. Przyglądając się swemu życiu stajesz się ekspertem w odczytywaniu symboli i zaczynasz rozumieć, że tylko ty jesteś odpowiedzialny za to, jaki jesteś, i że wszystko, co cię otacza, jest wyrazem energii. Ubrania, które nosisz, to, co mówisz, ludzie, z którymi przestajesz, pożywienie, jakie spożywasz i miejsca, w których przebywasz, wszystkie stanowią w oczach Uniwersalnego Prawa deklaracje na temat tego, kim jesteś.

Jakość tych deklaracji, czy też zestrojenie się z samym sobą i z własnym otoczeniem, stanowi klucz do twego duchowego rozwoju. To, czym jesteś, posiada olbrzymią moc. Jej energia oscyluje i odzwierciedla przejawianą przez ciebie ilość Żywego Ducha bądź Boskiej Mocy. Im bardziej pracujesz nad swoim życiem, im więcej przyjmujesz odpowiedzialności, tym więcej będziesz miał energii oraz tym większe będą twoje oczekiwania.

Przypuśćmy, że planujesz pewne przedsięwzięcie i chcesz doprowadzić do tego, aby dysponować możliwie jak największym zasobem dostępnej energii. Powiedzmy, że wybierasz się na spotkanie w sprawie podjęcia pracy. Umieściłeś ową pracę na liście swych cudów, Uniwersalne Prawo otworzyło drzwi i jesteś już w połowie drogi. Oto, co powinieneś zrobić:

1) Kontynuuj wyobrażanie sobie, jak twój cud staje się rzeczywistością. Wyobrażaj sobie, że dostałeś tę pracę aż do chwili, gdy od spotkania dzielić cię będą 72 godziny. Wtedy zapomnij o tym.

2) W dniu spotkania wstań wcześnie. Spędź możliwie dużo czasu sam. Unikaj konfliktów z innymi ludźmi. Powiedz Uniwersalnemu Prawu, że jesteś gotów i pragniesz przyjąć cud, o który prosiłeś.

3) Unikaj 0obniżających energię substancji, takich jak narkotyki bądź alkohol.

4) Jedz niewiele. Uniwersalne Prawo przejawia się w tobie i poprzez ciebie. Jeśli zjadasz duże ilości ciężko strawnego pożywienia, twoja energia spowalnia się, a wtedy Uniwersalne Prawo ma trudności z przejawianiem się w tobie. Powinieneś jeść surówki warzywne oraz owoce, naturalne zdrowe jedzenie w niewielkich ilościach. Unikaj gotowych potraw wytwarzanych przez zakłady przemysłowe.

5) Nim wybierzesz się na spotkanie, odpręż się przez chwilę. Wyobraź sobie pozytywny przebieg tej sytuacji. Jeśli znasz osobę, z którą masz się spotkać, wyobraź ją sobie zadowoloną i uśmiechniętą, przyjmującą twą energię. Wyobraź sobie, że rozmowa przebiega pomyślnie i że cud zostaje spełniony.

 

 

Krok szósty - Zrozumienie czasu

 

W obrębie Uniwersalnego Prawa czas nie istnieje. Wszystko jest w procesie stopniowego rozwoju. Drzewo nie posiada pojęcia czasu, gdyż jego istota jest wieczna. Reaguje ono na ciepło słońca, lecz nie istnieje „w czasie". Z nasienia stopniowo rozwija się aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości. Tak samo dzieje się z Uniwersalnym Prawem. Jest ono w stanie spełniać pragnienia natychmiast, ale jeśli nie cała twoja energia jest zaangażowana, będzie ci się wydawało, że zabiera to jakiś czas. Musisz nauczyć się cierpliwości i wytrwale dążyć do swojego celu, wiedząc, iż twoja forma myślowa na pewno się zmaterializuje.

Jeżeli dążysz do realizacji pewnego określonego cudu, a niespodziewanie otwiera się jakaś inna droga, skorzystaj z niej. Uniwersalne Prawo działa w niezwykły sposób, zaś to, co bierzesz za swoje pragnienie, może być po prostu sposobem, w jaki wyrażasz cel całkowicie odmienny.

Mój dobry przyjaciel bardzo chciał zostać reżyserem filmowym. Ukończył szkołę filmową w Londynie, ale okazało się, że nie mógł znaleźć pracy z powodu pewnej komplikacji natury technicznej. W tym czasie w Anglii, aby pracować w filmie, należało posiadać legitymację związkową. Lecz legitymacji związkowej nie można było uzyskać, jeśli się nie pracowało. W ten sposób związek stworzył „zamkniętą klikę". Cud mojego przyjaciela utknął w drodze!

Pewnego dnia, całkiem niespodziewanie, spotkał dawnego kolegę z czasów szkolnych, który był właścicielem restauracji, a ponieważ miał kłopoty finansowe, chętnie przyjął u niego pracę kelnera. Co dzień ciężko pracując, czas wolny spędzał na oglądaniu filmów i nauce, aby w ten sposób podtrzymać swoje marzenie przy życiu. Każdego dnia w południe przychodził do restauracji starszy, elegancko ubrany mężczyzna. Mój przyjaciel obsługiwał go nie szczędząc starań i po paru miesiącach dwaj mężczyźni zostali przyjaciółmi. Pewnego dnia mój znajomy zapytał starszego pana, czym się zajmuje. Ów odpowiedział, iż właśnie zamierza zrezygnować z pracy, którą wykonywał przez wiele lat, i przejść na emeryturę. „Cóż to za praca?", zapytał mój przyjaciel. „Och, tak naprawdę jest dość nudna." odrzekł starszy jegomość, „Jestem przewodniczącym związku twórców filmowych ... i niewiele ciekawego się dzieje."

Piętnaście lat później leciałem samolotem przez Stany Zjednoczone, leniwie oglądając wyświetlaną na pokładzie projekcję, gdy ku swej wielkiej radości w czołówce filmowego szlagieru ujrzałem nazwisko mego przyjaciela. Jego cud spełnił się.

Kiedy zestrajasz się z nurtem energii, nigdy nie możesz być pewien, co się wydarzy. Wypatruj znaków, pozwól swym odczuciom pomagać ci w podejmowaniu decyzji, a jeśli pomimo to nadal masz wątpliwości, nie rób NIC.

Jeżeli kierunek jest właściwy, będziesz o tym wiedział automatycznie. Jeśli zaś podjęcie decyzji wymaga od ciebie wiele wysiłku i wzbudza niepokój, możesz być pewien, że obrany kierunek nie jest dla ciebie odpowiedni. Warto pamiętać, że, zasadniczo, ilekroć musisz dłużej zastanawiać się nad jakąś decyzją, zwykle jest ona błędna. Gdy zadziała Uniwersalne Prawo, wtedy będziesz wiedział, co robić.

Rozpocznij swą listę cudów od kilku skromnych próśb. Później, kiedy doświadczysz działania Uniwersalnego Prawa, odczujesz wokół siebie siłę powodzenia, a to samo w sobie stanie się cenną afirmacją.

Za każdym razem, kiedy będziesz reorganizował swoją listę, poświęć kilka chwil na refleksję nad tym, jak pomyślnie spełniły się twoje ostatnie cuda. Umacniaj swą moc, wyobrażając sobie, jak odnosisz sukces, a później, gdy z powodzeniem zrealizujesz kilka kolejnych cudów, nabierzesz pewności, która pozwoli ci zabrać się za inne rzeczy.

 

 

 

Krok siódmy - Zrozumienie własnej mocy

 

Na koniec wyjaśniany, w jaki sposób ustanowić wokół siebie energię mocy. Naturalne dla twego umysłu negatywne ukierunkowanie będzie skłaniać cię do myślenia, że twoje cuda nie spełnią się. Dlatego też, by osiągnąć całkowity sukces, musisz cały czas pracować nad wątpliwościami własnego umysłu. Przypominaj sobie, że nie jesteś swoim umysłem, i nie przyjmuj żadnej energii sprzecznej z twoimi celami. W ten sposób ustanawiasz w swym życiu wzorzec pozytywnego myślenia. Napisz własnymi słowami dziewięć afirmacji, wyrażających twoją wiarę w siebie oraz w osiągnięcie przez ciebie całkowitego spełnienia w tym życiu. Trzy z nich przeznaczone są na poranek, trzy na dzień, trzy zaś na noc. Przed każdorazowym przejrzeniem swej listy cudów odpręż się, skup umysł, następnie powoli przeczytaj swoje afirmacje. Obdarz je mocą, upewnij się, że czujesz ich siłę oraz że mają dla ciebie szczególne znaczenie. Słowa i uczucia, w które ty wierzysz, mają najsilniejszą energię. Oto poniżej kilka przykładów, w oparciu, o które możesz tworzyć swoje własne afirmacje:

JESTEM OSOBĄ OBDARZONĄ MOCĄ I PEWNOŚCIĄ SIEBIE, A WSZYSTKIE WYDARZENIA DZISIEJSZEGO DNIA SŁUŻĄ MOJEMU NAJWYŻSZEMU DOBRU.

TO, CZYM JESTEM, JEST PIĘKNE. DZIŚ PRZYCIĄGAM KU SOBIE TYLKO PIĘKNO ORAZ ŚWIEŻOŚĆ.

TEN DZIEŃ JEST DNIEM RÓWNOWAGI. JESTEM W PEŁNI ŚWIADOM SWEGO CIAŁA ORAZ WSZYSTKICH JEGO POTRZEB.

TO, CZYM JESTEM, JEST WIECZNE, NIEŚMIERTELNE, WSZECHOBECNE I NIESKOŃCZONE. W KAŻDEJ CHWILI SWOJEGO ŻYCIA DOSTRZEGAM WYŁĄCZNIE PIĘKNO I SIŁĘ.

WE WSZYSTKICH LUDZIACH, KTÓRYCH PRZYCIĄGAM KU SOBIE, DOSTRZEGAM TYLKO PIĘKNO, ZAŚ TO, CZYM JESTEM, WZMACNIA ORAZ ODŚWIEŻA TO, CZYM SĄ ONI.

TO, CZYM JESTEM, JEST NIEOGRANICZONE. NIE OCENIAM EWOLUCJI INNYCH. TO, JACY SĄ W TYM MOMENCIE, SŁUŻY ICH NAJWYŻSZEMU DOBRU.

WSZYSTKIE DZIAŁANIA, JAKIE DZIŚ PODEJMUJĘ, SĄ WYRAZEM BOSKIEJ MOCY ORAZ PRZEJAWEM MEJ NIEOGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI TWORZENIA.

PRAWDZIWY GRZECH NIE ISTNIEJE, ISTNIEJE JEDYNIE ENERGIA. W KAŻDEJ CHWILI PODĄŻAM ZA ENERGIĄ SWEJ NAJWYŻSZEJ EWOLUCJI, I NIECHAJ TAK BĘDZIE.

CAŁY CZAS POZOSTAJĘ OTWARTY NA KONTAKT ZE SWOJA WEWNĘTRZNA JAŹNIĄ, A KONTAKT ÓW PROWADZI MNIE KU MEJ NAJWYŻSZEJ EWOLUCJI.

SKŁADAM PODZIĘKOWANIE ZA PIĘKNO DZISIEJSZEGO DNIA. NIECHAJ ENERGIA TEJ NOCY PRZYNIESIE REGENERACJĘ I ŚWIEŻE SPOJRZENIE. NIECHAJ TAK SIĘ STANIE.

Twoje afirmacje działają jak gałązki w ognisku. Gdy wstajesz rano, zaczynasz budować energię dnia. Korzystaj ze swoich afirmacji, aby podtrzymywać przepływ energii. Skup się na chwilę, by uznać nieskończone piękno swej istoty oraz swoje miejsce we wszystkim, następnie kontynuuj zwykłe działania.

Jeśli zostajesz wciągnięty w jakiś konflikt interpersonalny, spędź kilka minut w samotności, by podreperować swą energię, a przed wyjściem z domu upewnij się, czy jej poziom jest wysoki. Jeśli dbasz o poziom swej mocy oraz zachowujesz w swoim życiu równowagę i skupienie, żadna krzywda nie może ci się przydarzyć; wkraczasz wówczas w krainy, których istnienia świadomi są tylko nieliczni.

Twórz swój dzień takim, jakim pragniesz, aby był; wyobrażaj sobie, że jest udany; postrzegaj każdą napotkaną osobę jako pozytywną i otwartą na twoją energię; wyobrażaj sobie, że twój dzień przebiega harmonijnie i płynnie; postrzegaj siebie jako ewoluującego poprzez wszystkie swe doświadczenia.

I wreszcie, przed wyruszeniem na spotkanie dnia wyobraź sobie otaczające cię białe światło Żywego Ducha, które chroni cię oraz umacnia to, czym jesteś. Uświadom sobie, że im bardziej wierzysz w siebie, tym owo białe światło staje się silniejsze. Działa ono jako twoja tarcza, więc każdego dnia od czasu do czasu powinieneś ponownie zasilić je energią, wyobrażając je sobie jako wibrujące i silne oraz stwierdzając, że to, czym jesteś, jest częścią Żywego Ducha albo Boga i że każda chwila twego życia jest pełna radości i nauki.

Twój status cudotwórcy w ziemskim wymiarze jest naturalną właściwością spoczywającej w tobie nieograniczonej mocy. Owo niewyczerpane źródło spoczywa tam, czekając aż doń dotrzesz i obejmiesz swe dziedzictwo, a gdy to uczynisz moc zawsze będzie z tobą . . .

... i to jest pewne. Niechaj tak się stanie.
strona główna
(23kB)