(23kB)
strona główna

C.W. LEADBEATER: JASNOWIDZENIE
ANNIE BESANT: MYŚLOKSZTAŁTYSPIS TREŚCI:

C.W.LEADBEATER
JASNOWIDZENIE

Rozdział I: Czym jest jasnowidzenie
Rozdział II: Jasnowidzenie zwykłe (całkowite)
Rozdział III: Jasnowidzenie zwykłe (częściowe)
Rozdział IV: Jasnowidzenie w przestrzeni zależne od woli człowieka
Rozdział V: Jasnowidzenie w przestrzeni na pół zależne od woli człowieka
Rozdział VI: Jasnowidzenie w przestrzeni niezależne od woli człowieka
Rozdział VII: Jasnowidzenie w czasie
Rozdział VIII: Jasnowidzenie w czasie (przyszłość)
Rozdział IX: Metody rozwijania jasnowidzenia

A.BESANT
MYŚLOKSZTAŁTY

Słowo wstępne

Rozdział I: O trudności w przedstawieniu myślokształtów
Rozdział II: Podwójne działanie myśli
Rozdział III: Sposób w jaki tworzy się wibracja
Rozdział IV: Myślokształt i jego skutki
Rozdział V: Zasady ogólne
Rozdział VI: Trzy kategorie myślokształtówdalej


strona główna
(23kB)