(23kB)
strona główna

ROMAN BUGAJ
EKSTERIORYZACJA - ISTNIENIE POZA CIAŁEM
(wyd. orygin.: 1990)


Mojej wnuczce Annie książkę tę poświęcam

SPIS TREŚCI:

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Definicja eksterioryzacji, terminologia i klasyfikacja zjawisk. Literatura przedmiotu
ROZDZIAŁ II. Fenomenologia i faktografia
ROZDZIAŁ III. Bilokacja – eksterioryzacja zachodząca z wydzieleniem sobowtóra
ROZDZIAŁ IV. Środki chemiczne wywołujące stany egzosomatyczne
ROZDZIAŁ V. Profesor William Crookes i Katie King
ROZDZIAŁ VI. Teofil Modrzejewski – medium materializacyjne

1. Objawy świetlne
2. Materializacje
3. Akcesoria
4. Zjawy zwierząt
5. Zjawy oświetlające się ekranem
6. Zjawy osób zmarłych (?)
7. Stosunek i podobieństwo zjaw do medium
8. Zjawy oświetlające się własnym światłem
9. Foremki parafinowe
10. Opinie uczestników seansów

ROZDZIAŁ VII. Maria Sklodowska-Curie i medium – Eusapia Paladino
ROZDZIAŁ VIII. Próby naukowych badań nad eksterioryzacją
ROZDZIAŁ IX. Psychokineza
ROZDZIAŁ X. Świadomość a eksterioryzacja

Zakończenie
Przypisy

Przedmowa

W pracy niniejszej przedstawiłem jeden z najciekawszych i zarazem najbardziej tajemniczych problemów współczesnej psychotroniki – problem eksterioryzacji.

Fenomen ten – znany już w starożytności i manifestujący się. we wszystkich systemach kulturowych – dopiero w czasach obecnych stał się przedmiotem intensywnych badań. Powstała olbrzymia literatura przedmiotu, która nieustannie powiększa się o nowe prace eksperymentalne.

W książce dokonałem przeglądu najważniejszych pozycji tej literatury, opracowałem terminologię i klasyfikację zjawisk, a zagadnienie przedstawiłem w sposób systematyczny.

Zdaję sobie sprawę z faktu, że praca moja wywoła liczne i gorące spory. Temat jej jest bardzo kontrowersyjny, tym bardziej, że do 1900 roku zajmowała się nim jedynie parapsychologia. W nowszych czasach zebrano jednak wiele faktów i dokonano wielu obserwacji, które spowodowały, że fenomen wędrówki świadomości, traktowany dotąd w kategoriach spekulatywnych, został przeniesiony do normalnych pracowni badawczych.

Mechanizm eksterioryzacji jest bardzo interesujący, choć nie poznany. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z migracją tzw. bioplazmy – nosicielki świadomości. Rzeczą przyszłych badań eksperymentalnych będzie ostateczne naukowe wyjaśnienie tej kwestii. Ze swej strony czułem się w obowiązku przedstawić możliwie dokładnie i wyczerpująco wszystko to, co do chwili obecnej na tym polu zrobiono.

Za autentycznością i rzeczywistością tajemniczego fenomenu przemawiają dwie ważne okoliczności:

1. Niezwykle duża ilość relacji historycznych oraz współczesnych.

2. Bardzo zachęcające wyniki badań eksperymentalnych. Oba te fakty uwzględniam w swej pracy. Oczywiście relacje historyczne same w sobie nie posiadają wartości dowodowej, ale zyskują ją po potwierdzeniu przez badania laboratoryjne. Należy podkreślić, że angażowali w nie swój autorytet naukowy różni wybitni uczeni, a wśród nich: Maria Skłodowska-Curie, Karol Richet, Cesar Lombroso, William Grookes, a ze współczesnych Harold Puthoff, Russell Targ i Celia Green.

W Polsce naukowcy odnoszą się do tej sprawy na ogół ze sceptycyzmem. Z historii nauki wiemy jednak, że apriorystyczna spekulatywna negacja nigdy nie prowadziła do konstruktywnych wyników.

Byłbym zadowolony, gdyby krytycy mojej pracy zaznajomili się z przytoczonymi w niej dowodami eksperymentalnymi.

Te i inne przesłanki spowodowały, że w książce całkowicie pominąłem i w ogóle nie zajmowałem się działaniem środków halucynogennych oraz odnośną problematyką medyczną, uważałem bowiem, że sprawy te nie mają żadnego związku z omawianym przeze mnie tematem.

Pracę tę przekazuję tym badaczom i czytelnikom, dla których decydujące znaczenie mają jedynie fakty, nawet jeśli przeczą one panującym i "obowiązującym" opiniom.dalej


strona główna
(23kB)